Richard Raši neodpovedá

MUDr. Raši Richard PhD.
Abovská ul. 27
040 17 Košice – Barca
Adresa získaná z verejného registra

Košice, 17.10.2021

Vec: Spolupráca pri presadzovaní podnetov – elektrosmog.

Ospravedlňujem sa , že Vám píšem domov. Totiž na predchadzajúce 2 listy z 9/2020; posl. e-meilom; resp. z 19.7.2021 doporučeným do sídla strany Hlas-soc.demokracia som nedostal(i) ja, ani občian. združenie odpoveď. Hoci to bol pracovný list na lekára, poslanca zástupcu občanov, člena zdravotníckého výboru NR-SR. Som členom občian. združenia Elektrosmog a zdravie, o.z. Na tému škodlivosti elektrosmogu sú v posledných 20 rokoch spracované stovky – tisícky nezávislých štúdii konštatujúcich výsledkovo ochorenia skoro všetkých orgánov, systémov tela. Podľa výroku Lege Artis sa má liečiť v medicíne podľa najnovších vedeckých poznatkov (okrem ojedinelých spochybňujúcich poznatkov, ktoré sú hradené elektrotechnickým priemyslom). A najlepšia je preventíva.

Na poslednom elektronickom stretnutí nášho o.z. som o.i. dostal za úlohu pripomenúť, spýtať sa , či by ste bol ochotný nám ako lekár, člen zdravotn. výboru pomôcť nám v našej snahe, tentoraz so 100 % doručením. Aj keď sa ozvali hlasy, že „politici oslovujú , a dávajú sľuby len pred voľbami. Po voľbách väčšinou na voličov zabudnú,“ (aj keď to majú v náplni práce, aj keď sa to týka zdravia). Nesúhlasil som, považujem Vás za seriozného človeka, s logickými, pragmatickými názormi, oddanému social. demokracii. Aj ja som (okrem 3-3,5 roka v strane zelených od r. 1990, – keď sme boli v koalícii Strana zelených s Sdľ – JUDr Fico, s JUDr. Fogašom nám posudzovali cez poslanca p. Pokorného nejaký právny problém) Potom som volil SDĽ, a po vzniku: Smer-SD. Teraz som sympatizantom str. Hlas. Od r. cca 2010-2019 mi vyšlo v denníku Pravda 10-11 článkov-stlpčekov s ľavicovou-občianskou tématikou. Poskytol som niekoľko prednášok o škodl. elektrosmogu.

Všeobecne sme za technický pokrok, ale v rámci logiky, súčasných zásad predbežnej opatrnosti, zákonov (tak, ako u liekov, kozmetiky, vyhrad.technických zariadení, výrobkov) po skúškach, atestoch, overení pri spolupráci technikov, lekárov, vedcov, či to nie je pre človeka nebezpečné ? Od akých frekvencií, výkonov? Zatial nezávislé recenz. štúdie vedcov dokázali škodlivosť, (medzinárod. veľké počtom skupiny vedcov, vyzvali na umorenie 5G. ale ICNIRP to neberie do úvahy. Zisky podnikateľov). Aj prax nás 3 meračov v obč. združ. Potvrdzuje , že už 2-4G vysokofrekven. žiarenie má negatívny vplyv na zdravie. Vplyv elektrosmogu má kumulatívny (súčtový ) charakter. Spolupôsobí aj VVN, VN vedenia, elektroinštalácia budov (spálne), Dirty electricity (Špinavá elektrina) v kHz pásme z elektroinš. 50 Hz, spotrebičov. Majú podiel na chorobnosti obyvatelstva. Ale 5G vyššou hustotou BTS vysiel., neskôr vyššími frekvenciami, šírkami pásma sa javí ako najnebezpečnejšia.

Pred niekoľkými dňami som dostal e-meil, že EÚ komisia zaregistrovala občianskú petíciu „Stop 5G Stay connected but protected“ Bude nasledovať mohutná kampaň (pre vyše milion podpisov) v rôzných štátoch EÚ (včít. SR -spoluorganizátor). Budete mať výhodu p. poslanec, že budete predvoj presadzovania ochrany zdravia, v zdravotn. komisii, v pléne. Preto by sme Vás radi poprosili o spolupráci a pomoc. Budeme radi o.z., ak sa ozvete stručne, aj keď by len pri čiastočnom osvojení, príp. dovysvetlení.

Za kladnú odpoveď ďakujeme. Žiadnu odpoveď však budeme publikovať v tlači, socialných médiach, ako odmietavé stanovisko. Žiaľ ako strana stratíte zrejme časť voličov, členov o.z. ich známych, čitateľov social.sietí (včít. pisateľa). V tom prípade, to už nemôžem ovplyvniť.

Odpoveď možná aj na e-meil: info@elektrosmogazdravie.sk

Príloha: List z 19.7.2021: 5G-RF
Telesné potiaže z elektrosmogu /Maximálne limity žiarení
časopis Zem a vek , (monotemat. 5 G, str. 4,5; 32-63)

p.s. Ak by Vás téma zaujala, a potrebujete viac informácii, môžem Vám zapožičať knihy:

prof. Blank, PhD: Doba jedová 7, Elektrosmog (vyd. Triton 2017)
Iva Vranská Rojková : Už minútu hľadám kurzor … a cestu celý život (vyd.Izkona 2020

Jozef Drha

Pridajte svoj názor