V občianskom združení Elektrosmog a zdravie neustále spolu s tímom odborníkov pracujeme na tom, aby ľudia na Slovensku neboli zbytočne vystavovaní neustále sa zvyšujúcej miere rádiofrekvenčného žiarenia, najmä najohrozenejšie skupiny, deti, tehotné ženy, pacienti.

Veríme, že ako súčasť NR SR budeme môcť výraznejšie ovplyvňovať znižovanie expozície obyvateľstva umelým elektromagnetickým poliam. Preto sme rokovali s niekoľkými politickými stranami o možnosti kandidatúry.

Nakoniec sa podarilo postaviť dvoch kandidátov za stranu Slovenské hnutie obrody na posledných dvoch miestach s číslami 44 a 45.

s číslom 44. Mgr. Ing. Daniela Bérešová, pedagogička a aktivistka za reguláciu elektrosmogu
s číslom 45. RNDr. Vladimír Patráš, fyzik a aktivista za reguláciu elektrosmogu

Ďakujeme za každý krúžok

Pridajte svoj názor