2%

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť, či 2 % Vami zaplatenej dane pôjdu do rozpočtu alebo na rozvoj informovanosti o elektrosmogu . (PO 1 %, dobrovoľníci 3 %)

V roku 2023 sme sa prvý krát prihlásili do zoznamu poberateľov dvoch percent z dane.
www.notar.sk/poberatel/?actId=65129972bb370e5c7f92643e

Tento dar Vás nič nestojí, no pre nás znamená prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech všetkých.

Zamestnanci – do 15. 2. 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“. Do 30. 4. 2024 doručiť „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska.

PO a FO/SZCO – do 31. 3. 2024 – súčasť daňového priznania (identifikačné údaje)

Tlačivá

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane pre rok 2023

2perc
Pridajte svoj názor