List prezidentke

Naša činnosť, Podania Pani prezidentka, prosíme Vás, ako ústavnú činiteľku, hlavu SR, morálnu autoritu, bývalú ekologickú aktivistku zachovávajúcu zásady ochrany zdravia a životného prostredia, v súlade s Vašimi prejavmi o ľudskosti a zdraví občanov...

Na vlnách rozumu

Spriaznené projekty Cyklus sa venuje elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych a rádiových vĺn, teda frekvenciám od 0 Hz do 10 kHz (nízke) a od 10 kHz do 300 GHz (rádiové), čo sú vlnové dĺžky od niekoľkých km do 1 mm.