Wi-Fi? Ďakujem, radšej kábel. Informačná brožúrka pre školy.

brozukra3D

Deti trávia v škole pol dňa, preto by malo byť prostredie v škole zdravé. V našom projekte poukazujeme na elektrosmog – zaplavovanie škôl Wi-Fi sieťami. Chceme informovať riaditeľov o používaní káblov, ktoré sú vhodnejšie pre zdravie.

Podpora zaslaním príspevku na účet

Dobročinný fundraising je získavanie financií na rôzne kampane od ľudí na čokoľvek dobré.
Vopred ďakujeme za každé euro a za každé zdieľanie.

IBAN: SK91 8330 0000 0022 0201 5146
Názov účtu: Elektrosmog a zdravie
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Poznámka: kabel namiesto wifi

10€ / 1041€

Wi-Fi ? Ďakujem, radšej kábel.

Cieľ kampane – vzdelávať, vzdelávať, vzdelávať

Medzi základné ciele občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie patrí

  • snaha rozvíjať a podporovať záujem o bezpečné používanie technológií.

Medzi požiadavky európskej iniciatívy občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ patrí:

  • Nahradiť bezdrôtové pripojenie káblami. Urobiť tak okamžite na miestach, ako sú nemocnice, materské školy, školy, domovy dôchodcov a všetky verejné budovy.

Pre naplnenie týchto cieľov sme vytvorili príručku, ktorou chceme informovať riaditeľov a učiteľov škôl:
https://www.elektrosmogazdravie.sk/informacna-brozurka-pre-skoly/

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé

Projekt EDUNET zaplavuje školy Wi-Fi zdrojmi. Debaty o digitalizácii sú nahradené reklamou a digitálne inovácie sú propagované nekriticky. V príručke informujeme, ako chrániť deti v školách a o výhodách káblového pripojenia.

Digitalizácia škôl sa čoraz viac odzrkadľuje v používaní stále väčšieho počtu bezdrôtových zariadení (stolné počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, projektory, tlačiarne, a pod.), pripojených na internet pomocou Wi-Fi sietí. Školy sa stávajú cieľovým trhom pre korporácie, neexistujú žiadne obmedzenia.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Spolu potrebujeme cca 1.000 eur:

Ďakujeme.

banner_sk_sm
Pridajte svoj názor