Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený

Aktualizácia: Petícia ukončená 1. 3. 2023

Nasadzovanie 5G hazarduje s našimi právami na zdravé životné prostredie, slobodu a súkromie.

Vyzývame Komisiu, aby navrhla právne predpisy na ochranu občanov a životného prostredia pred týmito ujmami:

Ľudia, fauna a flóra sú poškodzované žiarením. Súčasné expozičné limity poskytujú nedostatočnú ochranu – najmä pre zraniteľné osoby (ako deti, tehotné ženy, pacientov, seniorov), zvieratá, opeľujúci hmyz a rastliny.

Zaveďte predpisy na ochranu všetkých foriem života
pred rádiovými frekvenciami a mikrovlnným žiarením
*


S 5G sa prudko rozrastie množstvo pripojených elektronických zariadení, antén a satelitov. To spôsobí neudržateľnú spotrebu energie, emisie žiarenia, škodlivú ťažbu a znečistenie, čo ďalej ohrozí biodiverzitu a prírodné biotopy.

Zaveďte prísnejšie predpisy na ochranu životného prostredia pred všetkými dopadmi 5G a digitalizácie *


5G umožňuje masívny zber údajov a dohľad vďaka prepojeným objektom. To predstavuje zvýšené riziko kybernetickej kriminality, úniku dát, krádeží, kšeftovania a zneužitia umelej inteligencie.

Zaveďte účinnú ochranu údajov na zabezpečenie nášho súkromia, bezpečnosti a slobody *


* Konkrétne návrhy sú uvedené v prílohe.

Spolu dosiahneme zmenu

Čo je EIO?

EIO je Európska iniciatíva občanov (angl. European Citizens’ Initiative – ECI) Tento oficiálny nástroj poskytuje EU pre občanov, ktorí chcú navrhovať novú legislatívu pre Európsku úniu. Ich návrhy musia byť podopreté vyzbieranými podpismi medzi občanmi EU.

Viac na oficiálnej stránke EIO

Čo je možné dosiahnuť pomocou EIO?

Ak budeme úspešní, Európska komisia a Európsky parlament budú povinní zaoberať sa našimi požiadavkami. Pomôžte aj vy dosiahnuť tento cieľ.

Ako sa stane EIO úspešná?

Počas 12 mesiacov je potrebné nazbierať 1 milión podpisov spomedzi občanov EU.

Navyše, sedem štátov musí dosiahnuť určitý hraničný počet. Tu si môžete pozrieť potrebnú kvótu pre svoju krajinu: https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_sk

Pre úspešnosť tejto EIO je veľmi dôležité získať širokú podporu veľa rôznych organizácií, asociácií a skupín. Prosíme podpíšte a zdieľajte. Každý podpis sa ráta!

signstop5g.eu
Pridajte svoj názor