STOA – Vplyv 5G na zdravie

EU, Zdroje STOA (Science and Technology Options Assessment) je oficiálny orgán európskeho parlamentu zodpovedný za posudzovanie technológií. V júli 2021 vydal 200 stranovú štúdiu s názvom Vplyv 5G na zdravie.

Ochrana prirodzenej nočnej oblohy

EU, Zdroje Pozorovanie nočnej oblohy stálo na počiatku nielen vedecko-technického, ale aj umeleckého a spoločenského rozvoja ľudskej spoločnosti. Dúfajme, že sa už  čoskoro nájde také spoločné riešenie problematiky megasústav satelitov, ktoré aj pre budúce generácie, ktoré budú nositeľkami tohto rozvoja v budúcnosti, ponechá okná vesmíru dokorán.