Ochrana prirodzenej nočnej oblohy

EU, Zdroje Pozorovanie nočnej oblohy stálo na počiatku nielen vedecko-technického, ale aj umeleckého a spoločenského rozvoja ľudskej spoločnosti. Dúfajme, že sa už  čoskoro nájde také spoločné riešenie problematiky megasústav satelitov, ktoré aj pre budúce generácie, ktoré budú nositeľkami tohto rozvoja v budúcnosti, ponechá okná vesmíru dokorán.

Stanovisko EHSV

EU, Zdroje Európsky hospodársky a sociálny výbor vydal v septembri 2020 stanovisko s názvom Bezpečné zavádzanie 5G – súbor nástrojov EÚ.