Projekt ETAIN

EU, Zdroje Štúdia s cieľom zistiť, či vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu predstavuje zdravotné riziká

STOA – Vplyv 5G na zdravie

EU, Zdroje STOA (Science and Technology Options Assessment) je oficiálny orgán európskeho parlamentu zodpovedný za posudzovanie technológií. V júli 2021 vydal 200 stranovú štúdiu s názvom Vplyv 5G na zdravie.