Digitalizácia žiakov

Naša činnosť, Podania V súčasnosti mnoho notebookov má iba bezdrôtové pripojenie na internet, čo je značná nevýhoda. V záujme ochrany študentiek a študentov preto navrhujeme , aby notebooky pre študentky a študentov mali možnosť káblového pripojenia.

Otvorený list riaditeľke LIDL

Naša činnosť, Podania Chceme Vás požiadať o spoluprácu a súčinnosť pri ochrane zdravia človeka (zamestnanca) a bezpečnosti pri práci. Prosíme o poskytnutie technického listu náhlavnej súpravy určenej na dorozumievanie sa medzi zamestnancami predajne.