Novinky


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: občianske združenie Elektrosmog a zdravie

Vaša e-mailová adresa, prípadne iné osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, chráni a používa len na účel zasielania Noviniek približne raz mesačne alebo na prevádzkovú komunikáciu s Vami ako s registrovaným odberateľom. Prevádzkovateľ údaje dôsledne chráni. Z odoberania sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Čo získate odoberaním Noviniek:

  • pravidelný prehľad udalostí na Slovensku a vo svete (približne raz mesačne)
  • informácie a tipy, čo nové sa chystá
  • pripravované bonusy pre odberateľov

Ako si zabezpečiť spoľahlivé prijímanie Noviniek

E-maily s Novinkami sú rozposielané aplikáciou pre hromadnú distribúciu elektronickej pošty. Váš poskytovateľ poštovej schránky alebo poštový program môže obsahovať nástroje pre ochranu pred nevyžiadanou poštou. Ak Novinky nevidíte v hlavnej doručenej pošte ani po registrácii, uistite sa, či vám správy nezaraďuje do priečinkov Reklama, Spam a podobných, alebo ich dokonca môže príliš prísne nastavený systém aj mazať. V tom prípade nastavte svoj program tak, aby Novinky nepovažoval za reklamu či spam, ale aby ju zaraďoval do bežnej alebo dôležitej pošty. Nastavenie môžete urobiť aj podľa adresy odosielateľa aktualít, ktorou je info@elektrosmogazdravie.sk

Ochrana osobných údajov – podrobnejšie

Uvedením e-mailovej adresy, prípadne iných osobných údajov poskytujete svoj súhlas k uvedenému spôsobu použitia. Údaje prevádzkovateľ dôsledne chráni a nie sú zverejnené ani prístupné tretím stranám. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, svoje údaje z databázy vymazať a z odoberania sa odhlásiť. Prevádzkovateľ všetky osobné údaje spracúva ako dôverné, použije ich len pre internú potrebu, nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe. Pri spracovaní osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplňujúcim nariadením platným v Európskej únii.

Odporúčaný postup pre odhlásenie s vymazaním svojich osobných údajov z databázy: napíšte prevádzkovateľovi na info@elektrosmogazdravie.sk

Pridajte svoj názor