Astronómia verzus megasústavy satelitov

Štúdie, Zdroje, Zem Aj Medzinárodná astronomická únia je znepokojená týmito megasústavami satelitov. Uvedomuje si dôležitosť prirodzene tmavej a zároveň rádiovo tichej oblohy, nevyhnutnej nielen pre rozvoj nášho chápania vesmíru, ale aj ako súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva celého ľudstva a tiež pre ochranu nočnej prírody.