Revolúcia alebo evolúcia? Úvahy o 6G

Svet, Zdroje Existuje množstvo renomovaných prehľadových časopisov a bielych kníh o 6G avšak žiaden komplexný príspevok sa nezaoberá technickými výzvami, nezdôrazňuje potenciálne aplikácie a kľúčové technológie, čo je cieľom tohto nášho prehľadu.