Projekt ETAIN

EU, Zdroje Štúdia s cieľom zistiť, či vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu predstavuje zdravotné riziká

Knihy

Zdroje Zoznam slovenských a českých kníh o elektrosmogu