Tabuľka expozícií

Príroda je plná elektromagnetického žiarenia, ktoré prichádza na Zem z vesmíru (vrátane Slnka), alebo prirodzene vzniká na Zemi. Len veľmi malé množstvo kozmického žiarenia obsahuje zložky rádiofrekvenčného spektra. Na Zemi tiež nie je veľa prírodných zdrojov rádiofrekvenčného žiarenia.

Od zavedenia rádia je Zem stále viac vystavovaná umelým rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF EMP).

RF EMP má negatívne účinky, pretože zasahuje do biologických, chemických a elektrických systémov v živých organizmoch. „Sila“ týchto polí (hustota výkonu) je vyjadrená vo W/m2 (Watt na meter štvorcový). 1 W/m2 = 1,000 mW/m2 = 1,000,000 µW/m2

Prečítajte si tiež: Ako zistím, aké polia sú okolo mňa?

Prečítajte si tiež: Európska iniciatíva občanov – Biologické účinky

Prehľadná tabuľka vhodná na vytlačenie

Expozície rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliamµW/m2
bezriziková expozícia podľa Bioinitiative 1
expozícia na úrovni zeme zo Slnka (IARC, strana 42)3
bezriziková expozícia podľa EuropaEM EMF 10
bezriziková expozícia podľa Institut für Baubiologie10
užšie letokruhy (Balodis 1996)27
vyššie riziko cukrovky 2. typu (Meo 2015)96
nezvrátiteľná sterilita u myší (Magras 1997)1 680
vyššie riziko leukémie detí (Hocking 1996)2 000
100 cm od Wi-Fi routra (výpočet pod tabuľkou)8 000
norma východného bloku z roku 1976
(Karel Marha, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968)
10 000
porušenie hematoencefalickej bariéry v mozgu (Salford 1997)25 000
20 cm od tabletu s Wi-Fi (výpočet pod tabuľkou)40 000
norma Československa z roku 1990 (vyhláška č. 408/1990)50 000
zhoršené kognitívne vlastnosti (Meo 2019)100 000
30 cm od mikrovlnky (video)300 000
norma západného bloku od roku 1976
(Meahl, H. R.: Microwave radiation monitor, Electronics 32, 1959, pages 138 — 140)
10 000 000
norma EÚ z roku 1999 (odporúčanie 1999/519/EC)10 000 000

Všetky zdroje nájdete na www.elektrosmogazdravie.sk/tabulka-expozicii

Výpočet

Hustota výkonu S závisí na mnohých faktoroch, toto je len matematický výpočet za istych podmienok (otvoreny priestor), ale meranie dáva lepší prehľad o situácii, nakoľko sú zohľadnené všetky charakteristky priestoru, v ktorom intenzitu posudzujeme.
Výkon zdroja / (4 x π x vzdialenosť^2) = S
20 / (4 x 3,14 x 0,2^2) = 39,8 mW/m2 ≈ 40 000 µW/m2
100 / (4 x 3,14 x 1^2) = 7,0 mW/m2 ≈ 8 000 µW/m2

Autor prehľadu: Tím členov združenia Elektrosmog a zdravie

Pridajte svoj názor