Základné údaje o občianskom združení

Prijímame nových členov.
Stačí vyplniť prihlášku a poslať dokumentaristke poštou alebo oskenovanú emailom.

Výročná správa za rok 2023

Stanovy (plus slovenská preambula, anglická preamble)

Aktívy

Vyúčtovania

Tlačivá

Názov: Elektrosmog a zdravie
Sídlo: Zálužická 3, 821 01 Bratislava
IČO: 53 724 411
Číslo EUR účtu: 2202015146/8330
IBAN: SK91 8330 0000 0022 0201 5146
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
ak máte záujem, aby sme Váš príspevok preposlali európskej organizácii Európania pre bezpečné pripojenia, napíšte v bankovom prevode do poznámky “ESC”
Číslo CZK účtu: 2202015146/2010

Orgány združenia

Členovia k 26. 2. 2024 je nás 38 členov, prijímame nových členov.
Stačí vyplniť prihlášku a poslať poštou na adresu združenia alebo oskenovanú poslať emailom dokumentaristovi.
Predseda Petra Bertová Polovková
info@elektrosmogazdravie.sk – email pre externú komunikáciu
Podpredseda Dana Bérešová, podpredsedníčka pre východné Slovensko
Vladimír Patráš, podpredseda pre západné Slovensko
Pokladník Petra Bertová Polovková
Dokumentarista Petra Bertová Polovková
oz@elektrosmogazdravie.sk – email pre internú komunikáciu
Korešpondenčná adresa – Mlynská 11, 90301 Senec
Kontrolór Jana Uherkovichová Michálková
Zapisovateľ Petra Bertová Polovková
Tím redakcie Petra Bertová (tvorba www)
Jana Uherkovichová Michálková (tlačové správy)
Jano Štefánik (tvorba článkov)

Medzinárodné vzťahy

Naše OZ je členom celoeurópskej neziskovej organizácie s názvom Európania za bezpečné pripojenia (angl. Europeans for Safe Connections, ESC )

Naše OZ je členom medzinárodnej EMF aliancie IEMFA

Pridajte svoj názor