Základné údaje o občianskom združení

Prijímame nových členov.
Stačí vyplniť prihlášku a poslať dokumentaristke poštou alebo oskenovanú emailom.

Výročná správa za rok 2022

Stanovy (plus slovenská preambula, anglická preamble)

Aktívy

Vyúčtovania

Tlačivá

Názov: Elektrosmog a zdravie
Sídlo: Zálužická 3, 821 01 Bratislava
IČO: 53 724 411
Číslo EUR účtu: 2202015146/8330
IBAN: SK91 8330 0000 0022 0201 5146
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Číslo CZK účtu: 2202015146/2010

Orgány združenia

Členovia k 10. 2. 2023 je nás 29 členov, prijímame nových členov.
Stačí vyplniť prihlášku a poslať poštou na adresu združenia alebo oskenovanú poslať emailom dokumentaristovi.
Predseda Petra Bertová Polovková
info@elektrosmogazdravie.sk – email pre externú komunikáciu
Podpredseda združenie si zvolí podpredsedu po nadobudnutí 15 členov
Pokladník Petra Bertová Polovková
Dokumentarista Petra Bertová Polovková
oz@elektrosmogazdravie.sk – email pre internú komunikáciu
Korešpondenčná adresa – Mlynská 11, 90301 Senec
Kontrolór Jana Uherkovichová Michálková
Zapisovateľ Petra Bertová Polovková
Tím redakcie Petra Bertová (tvorba www)
Jana Uherkovichová Michálková (tlačové správy)
Jano Štefánik (tvorba článkov)

Medzinárodné vzťahy

Naše OZ je členom medzinárodnej EMF aliancie IEMFA

Pridajte svoj názor