Informačná brožúrka pre školy

Wi-Fi sa stáva trvalou záťažou. Ako chrániť deti v školách?

Wi-Fi ? Ďakujem, radšej kábel.

Vážené čitateľky a čitatelia, informujte riaditeľa svojej školy.

Vytlačte dokument obojstranne na A4.

Poskladajte leták do mini brožúrky a zaneste riaditeľovi do vlastných rúk.

Leták môžete zaniesť na viacero základných a stredných škôl.

Prebiehajúca finančná zbierka na tlač brožúrky

Wi-Fi? Ďakujem, radšej kábel. Informačná brožúrka pre školy.
Zatiaľ sme spoločne získali 10 €!
Táto výzva beží na elektrosmogAzdravie.sk
Podporte dobrú vec aj Vy

Ukončené finančné zbierky

Wi-Fi? Ďakujem, radšej kábel. Informačná brožúrka pre školy.
Spoločne sme získali 10 €!
Táto výzva bežala na Startovac.cz

Výzva na Donio bola predčasne stiahnutá 🙁 Sme presvedčení, že nie v súlade s Pravidlami.

Dobrý deň Petra,
vzhľadom na opakované žiadosti o stiahnutie vašej kampane z Donio od laickej aj profesionálnej obce kvôli zavádzajúcim informáciám sme sa v súlade s bodom 5.2 Pravidiel používania dobročinných výziev rozhodli Vašu kampaň predčasne ukončiť.
Vzhľadom k tomu, že ste v rámci nej získali sumu 238 eur, bude vám táto suma po predložení relevantných dokladov vyplatená v riadnom termíne v súlade s Pravidlami.
Za pochopenie ďakujeme,

S pozdravom,
Ivan Zaťko
Country Manager Donio Slovensko

Rozpočet pre hromadnú tlač

Tlač brožúrky 1000 ks cca 261 eur
https://www.exprestlac.sk/letaky

Obálky 1000 ks 30 eur
https://www.svetobalok.sk/product/5131/102×216-mm-dl-recyklovana-manilova-obalka

Poštovné 1000 ks 750 eur
https://cennik.posta.sk/

SPOLU cca. 1041 eur

Crowdfundingová kampaň

Na tlač a roznos brožúrky sme sa pokúsili vytvoriť crowdfundingovú kampaň na rôznych stránkach, ale niektoré slovenské spoločnosti ju zamietajú.

Startlab zamietnutie

https://www.startlab.sk/projekty/2827-wi-fi-dakujem-radsej-kabel-informacna-brozurka-pre-skoly/

Dobrý deň prajem,
v projekte popisujete škodlivosť wi-fi žiarenia ako fakt, ktorý je však vedecky vyvrátený, čo potvrdzuje aj Svetová zdravotnícka organizácia
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/bstations-wirelesstech
Ako StartLab stojíme a radi podporujeme verejnoprospešné projekty, ktoré sú založené na reálnych základoch a nespôsobujú medzi ľuďmi obavy z nepodložených názorov. Takýto vplyv považujeme naopak, za pre spoločnosť škodlivý.
S pozdravom,
Zuzana, StartLab

Dobrý deň,
tak to je divné, WHO je nejaká schizofrenická. Navyše ide o 15 rokov staré stanovisko, ktoré bolo medzičasom oficiálne prehodnotené. My sme totiž tiež vychádzali z oficiálnych správ WHO:
World Health Organization – International EMF Project
https://www.academia.edu/49209568/World_Health_Organization_International_EMF_Project_International_Advisory_Committee
_IAC_25th_anniversary_of_the_International_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation_meeting
_South_Africa_National_Report_2021
Na stránke treba scrollovať trochu nižšie, citácia je na strane 2 z 8
4. Radiofrequency (RF) electromagnetic fields (RF-EMF) were shown to induce oxidative stress in cell cultures and in animal studies. This can lead to mtDNAdamage as mitochondrial DNA is particularly vulnerable to reactive oxygen species(ROS). Besides the general effect on genome stability, affected organs include the brain and reproductive tract leading to impaired cognitive functions and decreasing fertility. In human epigenetic research, priority should be given to Mitochondrial DNA(mtDNA), and the role of coupled and uncoupled haplotype groups
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) je medzinárodná agentúra, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). IARC klasifikovala rádiofrekvenčné žiarenie ako možný karcinogén v skupine 2B.
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
S pozdravom
Petra Bertova

Hithit.cz zamietnutie

Všichni z Hithitu jsme projekt relevantně posoudili a shodli se na tom, že není vhodný ke spuštění u nás, protože je v tomto tématu (celá 5G) spoustu desinformací a hoaxů, a tímto jsme se rozhodli to dále a u nás nepodporovat. Nic z toho na stránkách, ani z odkazů, které dodáváte nejsou pro nás relevantně ozdrojované a nemůžeme se za ně zaručit. Takže bohužel projekt u nás znovu, ačkoliv jsme vám dali šanci, zamítám.
Děkuju za pochopení.
Karolína Baňková

Zdroje Vám samozrejme môžem dodať.
Crowdfundingový projekt som však nepovažovala za priestor na vysvetľovanie, edukáciu, presviedčanie – preto som neuvádzala zdroje, len odkazy, kde sa zdroje dajú dohľadať ak má niekto záujem.
U Vás sa zdroje ani nedajú uvádzať, pretože máte limit na počet znakov a zdrojov je príliš mnoho.
Projekt je cielený na distribúciu brožúrky, nie na vysvetľovanie obsiahlej témy.
S pozdravom
Petra Bertova

Dobrý den, Petro, 
děkuju za zprávu. My právě ten zájem měli, ale nejsou to pro nás relevantní zdroje, jak jsem již psala, v tématu je mnoho dezinformací. Naprosto chápu, že jste nás nechtěla vzdělávat přímo projektem, ale my jsme si tu práci s hledáním regulárních informací dali a bohužel jsme nenašli nic, co by nás přesvědčilo, že se za váš projekt chceme jako Hithit postavit a zaručit. 
Děkujeme za pochopení, 
Karolína

Presne s Vami súhlasím, že “v tématu je mnoho dezinformací”, preto chceme riaditeľov vzdelávať, aby neboli informovaní jednostrannou propagandou.
Dôkazom o nedostatku objektívnych informácií je aj to, že ani Vy ste nenašli dostatok relevantných zdrojov.
Nachádzame sa v rovnakej situácii ako v čase pred vojnou, keď fajčenie nebolo regulované. Vtedy sa tiež málokto odvážil verejne povedať, že škodí. Vtedy by ste tiež “nenašli nic, co by vás přesvědčilo, že se za podobný projekt chcete postavit a zaručit.”
Nuž ale dobre, je to Vaša voľba a Vaša zodpovednosť voči našej budúcej generácii.
S pozdravom
Petra Bertova

Pridajte svoj názor