Aktívy – stretnutia členov online na Discorde

Návod ako sa zaregistrovať na Discord.com
https://youtu.be/4XCJerVtrd4

Najbližší aktív

Predbežný program, priebežne dopĺňaný členmi:

 1. technické okienko 19:00 – 19:30
 2. Kamil povie o českom navrhovanom zákone offline
  https://www.chalankova.cz/2024/03/28/stoji-pravo-byt-offline-pred-krizovatkou
  odkaz na návrh č.184 o Zákonu offline, který chtěli senátoři prosadit v 2023, neprošel však o jeden hlas.
  https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/109977/92257
 3. Novinky z európskej pobočky Organizácie za ochranu detí (Children’s Health Defence Europe).
  https://childrenshealthdefense.org/electromagnetic-radiation-wireless/
 4. Deň advokácie – 24.4.2024, bezplatné právne poradenstvo
 5. aktualizácia – newsletter
 6. Zváženie legálnych krokov voči obciam
 7. diskusia s Tobolom o definovaní zodpovedností expertnej komisie (odkaz).
 8. ďalšie návrhy, rôzne…

Minulé aktívy

Zápisnica z aktívu 25. 03. 2024

Zápisnica z aktívu 26. 02. 2024

Zápisnica z aktívu 29. 01. 2024

Výročná správa za rok 2023, Zápisnice za rok 2023

Výročná správa za rok 2022, Zápisnice za rok 2022

Výročná správa za rok 2021, Zápisnice za rok 2021

Pridajte svoj názor