Aktívy – stretnutia členov online na Discorde

Návod ako sa zaregistrovať na Discord.com
https://youtu.be/4XCJerVtrd4

Najbližší aktív

Predbežný program, priebežne dopĺňaný členmi:

  1. workshop v Bruseli
  2. ak sa zúčastní aj pán Tobola – diskusia o definovaní zodpovedností expertnej komisie (odkaz).
  3. ďalšie návrhy, rôzne…

Minulé aktívy

Výročná správa za rok 2022

Zápisnica z aktívu 30. 12. 2022

Zápisnica z aktívu 2. 12. 2022

Zápisnica z aktívu 4. 11. 2022

Zápisnica z aktívu 30. 9. 2022

Zápisnica z aktívu 26. 8. 2022

Zápisnica z aktívu 24. 6. 2022

Zápisnica z aktívu 27. 5. 2022

Zápisnica z aktívu 29. 4. 2022

Zápisnica z aktívu 25. 3. 2022

Zápisnica z aktívu 25. 2. 2022

Zápisnica z aktívu 21. 1. 2022

Výročná správa za rok 2021, Zápisnice za rok 2021

Pridajte svoj názor