Aktívy – stretnutia členov online na Discorde

Návod ako sa zaregistrovať na Discord.com
https://youtu.be/4XCJerVtrd4

Najbližší aktív

Predbežný program, priebežne dopĺňaný členmi:

  1. Zváženie legálnych krokov voči obciam
  2. https://www.dolezite.sk/clanky/digitalizacia-skolstva-a-it-fitness-test-neskryvana-reklama
  3. EHS day 16. jun 2023
  4. diskusia s Tobolom o definovaní zodpovedností expertnej komisie (odkaz).
  5. V apríli 2024 nezabudnúť na Deň advokácie
  6. ďalšie návrhy, rôzne…

Minulé aktívy

Zápisnica z aktívu 28. 4. 2023

Zápisnica z aktívu 31. 3. 2023

Zápisnica z aktívu 24. 2. 2023

Zápisnica z aktívu 27. 1. 2023

Výročná správa za rok 2022, Zápisnice za rok 2022

Výročná správa za rok 2021, Zápisnice za rok 2021

Pridajte svoj názor