Autobusy a Wi-Fi

Bezplatný internet prostredníctvom Wi-Fi siete môžu využívať cestujúci už v takmer všetkých vlakových súpravách Železničnej spoločnosti Slovensko a Regiojet. Rovnako je tomu u súkromných autobusových prepravcov a výnimku nerobí ani mestská hromadná doprava a medzinárodná letecká a lodná doprava. Rozširovanie dostupnosti bezdrôtového internetu na palubách vlakov a autobusov prebieha v rámci projektu Inteligentný dopravný a informačný systém (IDIS) s podporou EU. V bežný pracovný deň sa na Wi-Fi pripájajú cestujúci z 5000 až 10000 zariadení. Najčastejšie navštevujú sociálne siete, internetový vyhľadávač a aplikácie na zdieľanie videosúborov a fotografií. Je však smutnou skutočnosťou, že práve vďaka masovému rozšíreniu pokrytia Wi-Fi v dopravných prostriedkoch majú jedinci citlivejší na elektromagnetické polia alebo elektrosenzitívni jedinci problém cestovať.

Podanie OZ – verejná výzva

Vec: Verejná výzva – zníženie výkonu Wi-Fi routerov

Sme občianske združenie Elektrosmog a zdravie a obraciame sa na Vás so žiadosťou ohľadom ochrany zdravia cestujúcich.

Mnohé výskumy zaoberajúce sa problematikou rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF EMP) poukazujú na možné poškodenia zdravia pri jeho dlhodobom vystavení sa.

Vďaka masovému rozšíreniu pokrytia Wi-Fi v dopravných prostriedkoch majú jedinci citlivejší na elektromagnetické polia alebo elektro senzitívni jedinci problém cestovať.

Preto v rámci princípu preventívnej opatrnosti a tiež podľa Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Rio de Janeiro v roku 1992 žiadame, aby Wi-Fi router na palube autodopravcov bol nastavený na 20% výkon. Týmto kompromisom by bolo možné vytvoriť zónu s menším vyžarovaním a zároveň umožniť nelimitované používanie. V rámci BOZP takto bude chránené aj zdravie vodičov, ktorí majú často Wi-Fi router pod svojím sedadlom.

Keďže autodoprava je poskytovateľom transportných služieb a nie internetu, nemá povinnosť ponúkať zákazníkom Wi-Fi a zákazníci sa nemôžu domáhať tohto „práva“. Je však povinná svoje služby zabezpečovať bezpečne a neohrozovať zdravie zákazníkov, takže zavedenie Wi-Fi routerov na palubu autodopravcov môže byť predmetom prešetrenia.

Uvedomujeme si, že moderná doba vo všeobecnosti prináša požiadavku mať internet na každom kroku, avšak záľuby nesmú ísť na úkor zdravia.

V mene znevýhodnených menšinových skupín (najmä deti, tehotné ženy, pacientov, staršie osoby, chorľavých, elektrohypersenzitívne osoby (EHS) a ľudí, ktorí používajú elektromedicínske prístroje alebo implantáty) ďakujeme za pochopenie

S úctou
predsedníčka Petra Bertová v mene členov občianskeho združenia
5. 11. 2022

——————————————————————————————————————–

Zdroje: zásada č 15:
http://awsassets.wwfindia.org/downloads/rio_declaration_2.pdf
https://signstop5g.eu/sk/riesenia/princip-predbeznej-opatrnosti

Adresované:

RegioJet
info@regiojet.sk

DP Bratislava
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
sekretariat.gr@dpb.sk

ARRIVA Bratislava
Drieňová 31, 821 01 Bratislava
bratislava@arriva.sk

Slovak Lines
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
staznosti@slovaklines.sk
stefan.bako@slovaklines.sk

ARRIVA Trnava
Nitrianska 5, 917 02 Trnava
sekretariat.tt@arriva.sk

ARRIVA Nitra
Štúrova 72, 949 44 Nitra
sekretariat.nr@arriva.sk

ARRIVA Nové Zámky
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
sekretariat.nz@arriva.sk

Autobusová doprava Púchov
Trenčianska 460, 020 01 Púchov
daniz@adp.sk

DP mesta Považská Bystrica
Športovcov 340, Považská Bystrica
dpmpb@dpmpb.sk

DP mesta Banská Bystrica
Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
sekretariat@dpmbb.eu

ARRIVA Michalovce
sekretariat.mi@arriva.sk

DP mesta Martin
Námestie S.H. Vajanského 1/1, Martin
info@dpmmartin.sk

DP mesta Žiliny
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Dopravno-prevádzkový riaditeľ jan.simko@dpmz.sk
sekretariat@dpmz.sk

DP mesta Prešov
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
dpmp@dpmp.sk

DP mesta Košice
Bardejovská 6, 04001 Košice
dpmk@dpmk.sk

Eurobus
Staničné námestie 9, Košice
eurobus@eurobus.sk

Pridajte svoj názor