Beseda v ISOP na tému odborne proti 5G

ISOP – Inštitút sociálnych práv sa zameriava na presadzovanie sociálnych práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktoré ešte nie sú garantované štátom pre občanov. Ďalším cieľom ISOPu je vybudovanie komunity ľudí, ktorých spája záujem o sociálne témy a prispenie k vytvoreniu sociálne spravodlivej spoločnosti.

Vo štvrtok 28. apríla 2022 sa v priestoroch komunitnej knižnice ISOP v Košiciach konala beseda s členmi občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie. Program:
• Škodlivosť pre zdravie
• Inteligentné meradlá spotreby
• Rady a praktické ukážky

Rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) vytvárané zariadeniami používajúcimi tieto technológie majú vplyv na prirodzené elektromagnetické polia živých organizmov, čím ovplyvňujú ich prirodzené biofyzikálne vlastnosti s negatívnymi dôsledkami na zdravie a správanie.

Z etického pohľadu nevyhnutne prichádzame k záveru, že bezdrôtové technológie majú potenciál výrazne zasahovať do biologickej integrity a ľudskej prirodzenosti v rámci jej dôstojnosti. Tento potenciál sa čím ďalej tým viac napĺňa.

Je čím ďalej tým ťažšie nájsť prirodzené prostredie bez rádiového elektromagnetického znečistenia, v ktorom nie je poškodená fauna a flóra, pretože elektrosmog pôsobí negatívne nielen na človeka, ale aj na živočíchy a rastliny. Postupne takto prichádzame o slobodu a dokonca je tým ohrozený život na planéte Zem v terajšej podobe.

Z hľadiska riadenia spoločnosti je potrebné venovať väčšiu pozornosť následkom zavádzania týchto technológií a vážnym etickým problémom, ktoré s tým súvisia. To nás privádza k naliehavosti vytvoriť nový typ politiky a riadenia spoločnosti podľa konceptu ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti a ochrany života na tejto planéte.

Zostaň pripojený, ale chránený

Od 1. 3. 2022 do 1. 3. 2023 prebieha po celej Európe kampaň „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“. Ide o podpisovú akciu pre európsku iniciatívu občanov, na ktorú je za rok potrebné vyzbierať milión podpisov v rámci 27 krajín EÚ. www.signstop5g.eu/sk

Na Slovensku túto kampaň zastrešuje občianske združenie Elektrosmog a zdravie, ktoré počas týchto 12 mesiacov organizuje vzdelávacie besedy v rôznych mestách. Zoznam besied nájdete na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/694055674840555/events


Pridajte svoj názor