Čas strávený pred obrazovkou spomaľuje vývoj dieťaťa

Názov: Čas strávený pred obrazovkou vo veku 1 rok a oneskorenie vo vývoji komunikácie a riešenia problémov vo veku 2 a 4 roky

Autori: MMSc Ippei Takahashi, PhD Taku Obara, PhD Mami Ishikuro a kol.

Publikované: JAMA Pediatr. 2023; 177 (10): 1039-1046. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.3057

Odkaz na štúdiu po anglicky: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2808593

Čas pred obrazovkou je množstvo času, ktorý jednotlivci trávia pozeraním televízie, hraním videohier a používaním mobilných telefónov, tabletov a iných elektronických zariadení. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), aby zabezpečila, že sa deti budú venovať fyzickej aktivite a získajú dostatočný spánok pre zdravý rast a pohodu a American Academy of Pediatrics vydali usmernenia, ktoré odporúčajú obmedziť čas strávený pred obrazovkou pre deti, vrátane limitu 1 hodiny denne pre deti vo veku 2 až 5 rokov. Nedávna metaanalýza však uviedla, že len menšina detí spĺňa tieto usmernenia. Okrem toho sa v posledných rokoch zvýšil čas strávený pred obrazovkou u detí v dôsledku rýchleho šírenia digitálnych zariadení a pandémie COVID-19. Preto je nevyhnutné zvážiť, ako čas strávený pred obrazovkou ovplyvňuje vývoj dieťaťa.

Abstrakt

V tejto kohortovej štúdii zahŕňajúcej 7 097 párov matka-dieťa sa pozorovala súvislosť medzi dávkou a odozvou medzi dlhším časom stráveným pred obrazovkou vo veku 1 rok a oneskorením vo vývoji v komunikácii a riešení problémov vo veku 2 a 4 roky.

Zo 7097 detí v tejto štúdii bolo 3674 chlapcov (51,8 %) a 3423 dievčat (48,2 %). Čo sa týka času vystavenia obrazovky za deň,

  • 3 440 detí (48,5 %) malo menej ako 1 hodinu,
  • 2 095 (29,5 %) malo 1 až 2 hodiny,
  • 1 272 (17,9 %) malo 2 až 4 hodiny a
  • 290 ( 4,1 %) malo 4 a viac hodín.

Čas strávený pred obrazovkou u detí bol spojený s vyšším rizikom oneskorenia vo vývoji vo veku 2 rokov v komunikácii (pomer pravdepodobnosti [OR],

  • 1,61 [95 % CI, 1,23 – 2,10] počas 1 až < 2 h/d;
  • 2,04 [1,52 – 2,74 ] pre 2 až <4 h/d;
  • 4,78 [3,24-7,06] pre ≥4 vs <1 h/d),

jemná motorika (1,74 [1,09-2,79] pre ≥4 vs <1 h/d),

riešenie problémov (1,40 [1,02-1,92] pre 2 až <4 h/d; 2,67 [1,72-4,14] pre ≥4 vs <1 h/d)

a osobné a sociálne zručnosti (2,10 [1,39-3,18] pre ≥4 vs < 1 h/d).

V tejto štúdii bol dlhší čas strávený pred obrazovkou u detí vo veku 1 rok spojený s vývojovým oneskorením v komunikácii a riešení problémov vo veku 2 a 4 rokov.

Pridajte svoj názor