Deštrukcia rytmického elektrofyziologického profilu spánku

Pre mobilné zariadenia je bezdrôtové pripojenie jedinou možnosťou. V súčasnosti sa však bezdrôtové pripojnie považuje za štandard aj pre nemobilné zariadenia, čo nie je z hľadiska ľudského zdravia dobrým zvykom.

Frekvencia 10 Hz

Bezdrôtové Wi-Fi pripojenie pozostáva z dvoch častí: prenos dát a beacon (maják vysielajúci svoj identifikátor do blízkych prenosných elektronických zariadení). Signál majáku je vysielaný neustále, teda aj v režime nečinnosti, keď sa neprenášajú žiadne údaje. Najčastejšie je vysielaný 10x za sekundu, čo vo fyzikálnej terminológii označujeme jednotkou 10 Hz. V softvérovej terminológii digitálnych zariadení ide o každých 100 milisekúnd.

Táto frekvencia (10 Hz) je pre človeka, najmä pre deti, veľmi nebezpečným faktorom. Ide totiž o rozsah spánkových vĺn alfa v mozgu.

Spánkové vlny

Po tom, čo Hans Berger (1873-1941), psychiater z Jeny, vyvinul elektroencefalogram (EEG), teda obraz mozgových vĺn, bol položený základ pre presné zaznamenávanie činnosti mozgu počas spánku. Charakteristickým znakom normálneho spánkového profilu je jeho rytmický priebeh. Rozlišujú sa dve formy spánku:

Spánok REM je charakteristický rýchlymi pohybmi očí (rapid eye movement). Je primárne určený na duševnú regeneráciu.

Spánok NOREM sa delí na tieto fázy:

  • fáza 1: Prechod z bdelosti do spánku.
  • fáza 2: Ľahký spánok; od jeho začiatku sa spánok meria.
  • fáza 3 a 4: Hlboký spánok je primárne určený na telesné zotavenie.
Tabuľka 1: Klasifikácia frekvenčných pásiem EEG
Delta vlny (hlboký spánok)0.5 – 3.5 Hz
Theta vlny (prechodný stav z bdelosti do spánku)3.5 – 7.5 Hz
Alfa vlny (uvoľnený stavy bdelosti)7.5 – 12 Hz
Sigma vlny10 – 14 Hz
Beta vlny (zvýšená pozornosť, stres, vzrušenie)13 – 30 Hz

Spánkový profil zdravého človeka:

eeg spanok 1

Spánkový profil narušený rádiorekvenčným elektromagnetickým žiarením:

eeg spanok 2

Wi-Fi zhoršuje zdravie detí

V tejto súvislosti treba spomenúť, že mozgové funkcie sú úzko prepojené s imunitným systémom. Ukázala to americká molekulárna biologička Candace B. Pert a podrobne opísala vo svojej knihe Molekuly emócií [2001]. Dokázala, že narušené funkcie mozgu oslabujú aj imunitný systém.

Zdravý ľudský organizmus spočiatku dokáže kompenzovať negatívne vplyvy. Pri dlhšej expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu sa však adaptačné limity prekračujú a dochádza k ochoreniam. Existujú ľudia, ktorí sú precitlivení na elektrosmog a choroby sa u nich objavia krátko po uvedení vysielača do prevádzky. Ale sú aj ľudia, ktorí sú veľmi odolní. Dlho sa dokážu vyrovnávať s ožarovaním, ale jedného dňa sa zrútia.

Skúsenosti viacerých rodičov a učiteľov potvrdzujú nárast zdravotných ťažkostí v posledných rokoch u čoraz väčšieho počtu detí:

  • bolesti hlavy (vrátane migrén), nevoľnosť, závraty
  • rýchle vyčerpanie, menšia vytrvalosť
  • poruchy spánku, skrátené obdobia hlbokého spánku a nespavosť
  • poruchy učenia, najmä poruchy (krátkodobej) pamäti, koncentrácie
  • problémy v správaní, podráždenosť, náladovosť počas dňa, vnútorný nepokoj a nervozita,
  • zvyšujúci sa výskyt ADHD, depresívne sklony
  • kardiovaskulárne poruchy (palpitácie, srdcová arytmia)
  • tinnitus, niekedy aj poruchy sluchu a zraku

Skúsenosti ukazujú, že príznaky zmiznú po fáze zotavenia (aspoň 2 hodiny) v prostredí s menšou expozíciou.

Ako chrániť deti

  • Uprednostnite káble pre prístup na internet
  • Ak sa nie je možné vyhnúť bezdrôtovému pripojeniu, dodržiavajte tieto zásady:
    • Zariadenia zapínajte len na nevyhnutný čas používania!
    • Buďte čo najďalej od zdroja žiarenia!
    • Nastavte vo svojom Wi-Fi smerovači (routri) beacon na maximum, teda na 1000ms

Autor:
Preložená a upravená dokumentácia prof. Dr. Karla Hechta

Pridajte svoj názor