Digitálny žiak nie je Digitálny príspevok

Celý článok zverejnený na stránke Inštitútu duševnej práce

Odkaz: https://www.institutdusevnejprace.sk/2022/10/26/digitalny-ziak-nie-je-digitalny-prispevok/

Autori článku: Ing. Ivan Šôš, PhD., Peter Andreánsky

Skoro žiadna práca, ktorá bola vykonaná „zbrklo“, nie je v konečnom dôsledku dostatočne docenená, môže byť kontraproduktívna, až škodlivá. Zaujímavosťou dnešnej doby je skutočnosť, že Vám zodpovední dajú priestor na vyjadrenie, ich názor sa však nijako ani po opodstatnených návrhoch nezmení, aj Vám dajú za pravdu, uznajú, no idú si naďalej svoje… 

Zhrnuté a podčiarknuté:

Digitálny žiak nepredstavuje nevyhnutnú zmenu ba ani nejakú náplasť v podobe „keď neprší, aspoň kvapká”, pretože systémovo nerieši dlhodobý problém prístupu a obnove technologických zariadení vo výchovno-vzdelávacom prostredí. Musíme konštatovať, že vzhľadom k pokusu zakryť skutočný zámer cnostným myšlienkovým konštruktom v nás vyvoláva o to väčšiu mieru obáv s potenciálnym fatálnym výsledkom s reálne vysokou mierou. Obávame sa z prenesenia zodpovednosti z priestoru verejnej/štátnej služby do sféry súkromnej, kde sú prioritou výnosy a podriaďovanie si trhu. Pre nás bolo a je kľúčové zachovať štátne školstvo nie preto, že iné by sme nechceli, ale považujeme za spoločenskú povinnosť vo výchovno-vzdelávacom procese viesť deti k cnostiam, správnym duševným postojom a kontextovým zručnostiam…

Pridajte svoj názor