Európska Komisia chce počuť Váš hlas – Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Biela kniha – Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?

O iniciatíve: Analyzujú sa viaceré výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí pri zavádzaní budúcich sietí pripojiteľnosti. Predstavujú sa možné scenáre na riešenie týchto výziev, prilákanie investícií, podporu inovácií, zvýšenie bezpečnosti a dosiahnutie skutočného digitálneho jednotného trhu.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: etapa 5, 22 február 2024 – 30 jún 2024

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14168-Biela-kniha-Ako-zvladnut-potreby-digitalnej-infrastruktury-Europy?_sk

Spätná väzba

Dokument ponúka základ pre ďalšie kroky v oblasti digitalizácie a nasadzovania 5G a dokonca 6G. Avšak, treba si všimnúť, že niektoré technologické výzvy v kapitole 2.2. môžu vyžadovať ďalšiu analýzu a zhodnotenie ich dopadu. Tu je dôležité upozorniť, že 5G nikdy nebolo posúdené vzhľadom na environmentálne dopady, nie to ešte 6G!

Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby sa pri implementácii navrhovaných opatrení zohľadnili potreby a záujmy VŠETKÝCH zúčastnených strán, vrátane verejnosti a verejnej správy. Napríklad v kapitole 3.1.3. sa spomínajú 3 možné scenáre, ale ani v jednom z nich sa neberie do úvahy názor občanov, či alebo do akej miery povoliť digitálne inovácie. Európanov sa nepýtali, či uprednostňujú káblovú alebo bezdrôtovú digitalizáciu, a najmä neboli zapojení do diskusie o výhodách a nevýhodách plošného zavedenia bezdrôtového pripojenia.

Kontroverzný je tiež prvý riadok kapitoly 4, čo je záver dokumentu: „Keďže sme na križovatke hlavného technologického a regulačného vývoja, je nanajvýš dôležité diskutovať o tomto vývoji so všetkými zainteresovanými stranami a rovnako zmýšľajúcimi partnermi.

Toto je zásadne nesprávny postoj v tomto strategickom dokumente. Európska komisia by mala byť otvorená všetkým občanom, nielen rovnako zmýšľajúcim partnerom. Tento prístup odráža základný a zásadný problém v EÚ.

S pozdravom
Petra Bertová
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14168-White-Paper-How-to-master-Europes-digital-infrastructure-needs?/F3465552_en

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie: https://www.facebook.com/events/346267918503397

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-digital-infrastructure-white-paper/

Pridajte svoj názor