Európska Komisia chce počuť Váš hlas – bezpečnostné certifikáty

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Kybernetická bezpečnosť – bezpečnostné požiadavky na certifikáciu produktov IKT

O iniciatíve: V rámci tohto dobrovoľného systému sa zavedie súbor bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa bezpečnostných produktov IKT (napr. firewallov, šifrovacích zariadení, zariadení na elektronický podpis) a produktov IKT so zabudovanou bezpečnostnou funkciou (t. j. smerovačov, smartfónov, bankových kariet).

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 03 Október 2023 – 31 Október 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13382-Kyberneticka-bezpecnost-bezpecnostne-poziadavky-na-certifikaciu-produktov-IKT_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Žiaden výrobok s bezdrôtovým prenosom by nemal získať certifikát rovnakej alebo vyššej úrovne ako výrobok s káblovým prenosom dát.

Občianske združenie Elektrosmog a zdravieodporúča, aby certifikácia zohľadnila nedostatočnú bezpečnosť bezdrôtového pripojenia. Bezdrôtové prenosy z kreditných kariet, mobilných telefónov, smart hodiniek, fitness trackerov, kardiostimulátorov a osobných nositeľných zariadení predstavujú riziko zneužitia údajov.

Máme osobitné obavy týkajúce sa údajov súkromného bankovníctva a údajov, na ktoré sa vzťahuje lekárske tajomstvo. Nebezpečné hrozby týkajúce sa bezdrôtových zdravotníckych zariadení porušujú dôvernosť týchto zariadení. Hackovanie zdravotníckych zariadení by mohlo vytvoriť zadné vrátka do nemocničných sietí.

Odvetvie nositeľných zariadení v súčasnosti tiež zažíva boom. Samotní používatelia prispievajú k narušeniu súkromia a bezpečnosti zariadení, pretože si nie sú vedomí rôznych hrozieb a zraniteľnosti týchto zariadení.

Minimalizácia dát prenášaných bezdrôtovo je kľúčová pre bezpečnosť medicínskych pacientov. Zásada minimalizácie údajov zahŕňa obmedzenie prenosu a ukladania údajov len na to, čo je potrebné na splnenie konkrétnych účelov.

Príklady:

Mnohí odborníci poukazujú na to, že 5G a pripojené objekty a telá dramaticky zvýšia nebezpečenstvo straty údajov a počítačovej kriminality:

  • veľa prenosov bude prebiehať cez bezdrôtové pripojenia, čím sa znásobí riziko „odpočúvania“
  • týmito zariadeniami sa bude prenášať oveľa viac údajov vrátane citlivých údajov. Máme osobitné obavy z údajov, na ktoré sa vzťahuje lekárske tajomstvo (lekárske hodinky, načúvacie pomôcky).

Navrhujeme, aby tento plánovaný certifikát pomáhal chrániť občanov pred zvyšujúcou sa zraniteľnosťou voči počítačovej kriminalite tak, že bude vyhodnocovať množstvo údajov zbieraných cez bezdrôtové pripojenie (ako sú lekárske a bankové údaje). Lepšie ohodnotenie bude brať do úvahy minimalizáciu údajov.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13382-Kyberneticka-bezpecnost-bezpecnostne-poziadavky-na-certifikaciu-produktov-IKT/F3441096_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie: https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1390638235182292/?mibextid=oMANbw

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-ict-product-certification/

Pridajte svoj názor