Európska Komisia chce počuť Váš hlas – biodiverzita

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Ochrana biodiverzity ciele obnovy prírody v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity

O iniciatíve: Biodiverzita, od ktorej všetci závisíme, mizne nebývalou rýchlosťou. Iniciatíva prispeje k dosiahnutiu cieľa stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2030: nasmerovať biodiverzitu Európy k obnove.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 je to 24 Jún 2022 – 22 August 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Ochrana-biodiverzity-ciele-obnovy-prirody-v-ramci-strategie-EU-v-oblasti-biodiverzity_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Flóra a fauna sú pod silným tlakom a situácia sa zhoršuje. EÚ uvádza mnohé príčiny, ktoré ohrozujú biodiverzitu. Jedna sa však systematicky ignoruje – umelé rádiofrekvenčné žiarenie. Mnohé vedecké výskumy ukázali, že tento vplyv je škodlivý.

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie v petícii v bode 3 vyzýva slovenskú vládu dbať na ekologický dopad na životné prostredie a požaduje dokladovanie environmentálnej bezpečnosti na základe vedeckých štúdií.
www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

Navrhujeme podobné požiadavky zaviesť aj na európskej úrovni.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Ochrana-biodiverzity-ciele-obnovy-prirody-v-ramci-strategie-EU-v-oblasti-biodiverzity/F3333028_sk

biodiversity_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1117424582503660/

Pridajte svoj názor