Európska Komisia chce počuť Váš hlas – digitalizácia cestovných dokladov

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Cestovanie – digitalizácia cestovných dokladov s cieľom uľahčiť cestovanie

O iniciatíve:

Digitálne cestovné doklady možno vydávať ľahšie ako fyzické doklady. Môžu tiež uľahčiť hraničné kontroly a v konečnom dôsledku aj tok medzinárodného cestovania. Ako bolo oznámené v schengenskej stratégii prijatej v roku 2021, cieľom tejto iniciatívy je rozhodnúť o spoločnom formáte digitálnych cestovných dokladov a uľahčiť cestovanie.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 2 je to 08 September 2022 – 06 Október 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13514-Cestovanie-digitalizacia-cestovnych-dokladov-s-cielom-ulahcit-cestovanie_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie je veľmi znepokojené touto iniciatívou, pretože odmietame povinnosť vlastniť len digitálne dokumenty namiesto papierových. Je veľmi dôležité zachovať aj možnosť klasických dokumentov. Digitalizácia je náchylná na výpadky na strane jednotlivca i systémovej infraštruktúry.

Navyše skupina elektrohypersenzitívnych osôb (EHS) si nepraje ďalšie zdroje žiarenia a má právo nebyť vystavená umelému rádiofrekvenčnému žiareniu. Pre túto znevýhodnenú minoritnú skupinu by EÚ mala zabezpečiť šetrný spôsob dopravy – bez Wi-Fi služieb vo vlakoch, autobusoch, lietadlách a bez rádiofrekvenčného skenovania.

Máme právo nemať pri sebe mobil a preukazovať sa papierovo. Tiež sme proti ďalšiemu zbieraniu biometrických údajov.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.sk
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13514-Cestovanie-digitalizacia-cestovnych-dokladov-s-cielom-ulahcit-cestovanie/F3346895_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1147879752791476/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://signstop5g.eu/sk/novinky/have-your-say-digitalising-travel-documents

Pridajte svoj názor