Európska Komisia chce počuť Váš hlas – digitálne zručnosti

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Digitálne zručnosti – zlepšenie ich dostupnosti

O iniciatíve: Úroveň digitálnych zručností zostáva nízka. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ešte viac zvýšila potrebu rozvíjania týchto zručností. Cieľom tejto iniciatívy je stanoviť, čo treba vykonať na podporu digitálnych zručností hneď a vo všetkých fázach vzdelávania a odbornej prípravy.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 je to 22 Jún 2022 – 09 September 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13208-Digitalne-zrucnosti-zlepsenie-ich-dostupnosti_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu, pretože podľa nás je dôležité vzdelávať populáciu o bezpečnom používaní moderných technológií, zvlášť bezdrôtových zariadení.

Ľudia už pri kúpe akéhokoľvek zariadenia s bezdrôtovou funkciou musia byť informovaní o zdravotných hrozbách rádiofrekvenčného žiarenia. Musia byť poučení, ako bezdrôtové funkcie v tomto zariadení vypnúť a ako použiť káblové pripojenie. Kábel musí byť súčasťou každého balenia. Na začiatku musia byť všetky bezdôtové funkcie vypnuté a aktivované až používateľom.

Poučení a vzdelaní musia byť:

  • – rodičia, keď používajú bezdrôtové služby v blízkosti svojich detí
  • – učitelia, aby vedeli informovať žiakov
  • – lekári, aby vedeli choroby z ožiarenia zahrnúť do diagnostiky
  • – puberťáci, aby už od mladého veku získali zdravé návyky

Aj v slovenskej petícii STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku, ktorú podporilo vyše 16 000 signatárov, žiadame niečo podobné. Konkrétne:

2. uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení
3. žiadame informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF – EMP.

Taktiež sme spoluorganizátormi európskej iniciatívy občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“, v ktorej žiadame vzdelávať občanov nielen o zdravotných dôsledkoch, ale aj o ochrane osobných údajov a tiež o zručnostiach pomáhajúcich znížiť dopady na životné prostredie, spotrebu energie a ekológiu.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13208-Digitalne-zrucnosti-zlepsenie-ich-dostupnosti/F3335369_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1127248544854597/

Pridajte svoj názor