Európska Komisia chce počuť Váš hlas – ekodizajn produktov

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Nové priority v oblasti ekodizajnu udržateľných výrobkov

O iniciatíve: Cieľom tohto nedávno predloženého návrhu Komisie o ekodizajne udržateľných výrobkov je zabezpečiť, aby výrobky predávané v EÚ podliehali požiadavkám týkajúcim sa výkonnosti a informácií, čím sa zabezpečí väčšia udržateľnosť.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 3 je to 31 Január 2023 – 12 Máj 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-Nove-priority-v-oblasti-ekodizajnu-udrzatelnych-vyrobkov_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu, pretože to, čo sa tu dnes deje, je všetko len nie udržateľné. Spomenieme len 2 príklady.

  1. Neudržateľné zastarávanie IKT technológií.

Každý smartfón obsahuje viac ako 1000 látok so svojím vlastným energeticky náročným dodávateľským reťazcom produkujúci toxický odpad, ktorý predstavuje hrozbu pre životné prostredie.

Okrem súčasného zavádzania technológie 5G s obrovským množstvom káblov a antén, zavedenie miliárd bezdrôtových zariadení pripojených k 5G (ako sú domáce spotrebiče, hodinky, oblečenie, plienky, rolety) do nášho každodenného života rozšíri konzum, technologickú zastaranosť a elektroniku, čo je ťažko recyklovateľný elektronický odpad.

Je potrebné znížiť environmentálnu stopu digitalizácie. Environmentálne náklady na „upgradovanie“ na nové zariadenie alebo nový program, ktorý si často vyžaduje nový počítač a nové periférne zariadenia, z ktorých každé predstavuje použitú energiu a toxíny, sú príliš vysoké.

Výrobcovia musia uprednostniť bezpečnejšie chemikálie a ochranu životného prostredia pred ziskom a výrobky so zabudovanou recykláciou a opraviteľnosťou, ktoré umožňujú jednoduchú a ohňovzdornú výmenu batérií.
Viac na https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-zivotneho-prostredia/navrh-13

  1. Spotreba energie informačných a komunikačných technológií (IKT) sa každoročne zvyšuje o 9%.

Digitálny prechod tak, ako sa v súčasnosti realizuje, sa na globálnom otepľovaní viac podieľa, ako mu pomáha predchádzať.

Káblové pripojenia sú energeticky menej náročné. Preto žiadame, aby všetky zariadenia, ktoré umožňujú bezdrôtové pripojenie museli zároveň umožňovať aj drôtové pripojenie. To znamená, že používateľ môže svoje zariadenie jednoducho pripojiť ethernetovým káblom. K baleniu zároveň musí byť pribalený takýto kábel a redukcia.

Zákazníci musia byť informovaní o environmentálnej stope produktov, vrátane

– koľko vody sa spotrebovalo pri výrobe
– koľko vody sa predpokladá pri recyklácii
– koľko elektriny, energie a CO2 sa spotrebovalo pri výrobe
– koľko elektriny, energie a CO2 sa predpokladá pri recyklácii
– koľko elektriny sa spotrebúva pri používaní BEZ bezdrôtových služieb
– koľko elektriny sa spotrebúva pri používaní bezdrôtových služieb

Aj v našej slovenskej petícii v bode 3A žiadame posudzovať ekologickú bezpečnosť v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronických komunikačných sietí.
https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-Nove-priority-v-oblasti-ekodizajnu-udrzatelnych-vyrobkov/F3394395_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1273126783600105/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/en/news/have-your-say-ecodesign2

Pridajte svoj názor