Európska Komisia chce počuť Váš hlas – ekodizajn telefónov

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Navrhovanie udržateľných mobilných telefónov a tabletov – ekodizajn

O iniciatíve: Jej cieľom je zabezpečiť, aby:

  • mobilné telefóny a tablety boli energeticky účinné a trvanlivé
  • spotrebitelia ich mohli ľahko opraviť, modernizovať a udržiavať
  • tieto zariadenia bolo možné opätovne použiť a recyklovať.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 4 je to 31 August 2022 – 28 September 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12797-Navrhovanie-udrzatelnych-mobilnych-telefonov-a-tabletov-ekodizajn_sk

Označovanie energetickej účinnosti mobilných telefónov a tabletov – informovanie spotrebiteľov o vplyve na životné prostredie

O iniciatíve: Energetické štítky EÚ poskytujú pri nákupe výrobkov jasnú a jednoduchú informáciu o ich energetickej účinnosti. 

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 4 je to 31 August 2022 – 28 September 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Oznacovanie-energetickej-ucinnosti-mobilnych-telefonov-a-tabletov-informovanie-spotrebitelov-o-vplyve-na-zivotne-prostredie_sk

Spätná väzba 1 od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu, pretože aj v našej slovenskej petícii v bode 3A žiadame posudzovať ekologickú bezpečnosť v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronických komunikačných sietí.
https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

Spotreba energie informačných a komunikačných technológií (IKT) sa každoročne zvyšuje o 9%. Digitálny prechod tak, ako sa v súčasnosti realizuje, sa na globálnom otepľovaní viac podieľa, ako mu pomáha predchádzať.

Káblové pripojenia sú energeticky menej náročné. Preto žiadame, aby všetky zariadenia, ktoré umožňujú bezdrôtové pripojenie museli zároveň umožňovať aj drôtové pripojenie. To znamená, že používateľ môže svoje zariadenie jednoducho pripojiť ethernetovým káblom. K baleniu zároveň musí byť pribalený takýto kábel a redukcia.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12797-Navrhovanie-udrzatelnych-mobilnych-telefonov-a-tabletov-ekodizajn/F3341999_sk

Spätná väzba 2 od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu, pretože každý smartfón obsahuje viac ako 1000 látok so svojím vlastným energeticky náročným dodávateľským reťazcom produkujúci toxický odpad, ktorý predstavuje hrozbu pre životné prostredie.

Okrem súčasného zavádzania technológie 5G s obrovským množstvom káblov a antén, zavedenie miliárd bezdrôtových zariadení pripojených k 5G (ako sú domáce spotrebiče, hodinky, oblečenie, plienky, rolety) do nášho každodenného života rozšíri konzum, technologickú zastaranosť a elektroniku, čo je ťažko recyklovateľný elektronický odpad.

Zákazníci musia byť informovaní o environmentálnej stope produktov, vrátane

– koľko vody sa spotrebovalo pri výrobe
– koľko vody sa predpokladá pri recyklácii
– koľko elektriny, energie a CO2 sa spotrebovalo pri výrobe
– koľko elektriny, energie a CO2 sa predpokladá pri recyklácii
– koľko elektriny sa spotrebúva pri používaní BEZ bezdrôtových služieb
– koľko elektriny sa spotrebúva pri používaní bezdrôtových služieb

Viac na https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-zivotneho-prostredia/navrh-13

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Oznacovanie-energetickej-ucinnosti-mobilnych-telefonov-a-tabletov-informovanie-spotrebitelov-o-vplyve-na-zivotne-prostredie/F3342025_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1138441467068638/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/sk/novinky/have-your-say-sustainable-mobiles-labelling

Pridajte svoj názor