Európska Komisia chce počuť Váš hlas – eZdravie

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com
/groups/694055674840555
/permalink/1073404066905712/

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Digitálne údaje a služby týkajúce sa zdravia – európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia

O iniciatíve: Účelom európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia je:

  • podporovať bezpečnú výmenu údajov o pacientoch (napríklad aj pri cestách do zahraničia), ako aj kontrolu občanov nad údajmi týkajúcimi sa ich zdravia,
  • podporovať výskum liečebných metód, liekov, zdravotníckych pomôcok a výsledkov,
  • podnecovať prístup k údajom týkajúcim sa zdravia a ich využívanie na účely výskumu, tvorby politík a regulácie s dôveryhodným rámcom riadenia a presadzovaním pravidiel ochrany údajov,
  • podporovať digitálne zdravotnícke služby,
  • objasniť otázku bezpečnosti a zodpovednosti umelej inteligencie v oblasti zdravia.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 je to 04 Máj 2022 – 28 Júl 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitalne-udaje-a-sluzby-tykajuce-sa-zdravia-europsky-priestor-pre-udaje-tykajuce-sa-zdravia_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Osobné údaje sú digitálne zlato. Čím väčší súbor údajov, tým vyššie riziko útoku.

– V roku 2021 bolo ukradnutých 500 miliónov záznamov používateľov Facebooku
– V rokoch 2020-2021 bolo ukradnutých 700 miliónov záznamov používateľov LinkedIn https://www.mojandroid.sk/linkedin-unik-dat/
– Nemecká poisťovacia spoločnosť Haftpflichtkasse bola napadnutá v júli 2021

Spracovanie osobných zdravotných údajov vo veľkej centralizovanej databáze pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre základné práva a slobody jednotlivcov. Napr. Do týchto databáz sa môžu dostať aj pracovní a firemní lekári, takže výber zamestnancov bude na základe zdravotnej diskriminácie, aj keď len skrytej!

Prepojené zdravotnícke zariadenia a ďalšie mobilné zdravotnícke technológie vnímame ako dvojsečnú zbraň. Majú potenciál zlepšiť zdravotnú starostlivosť, ale môžu byť deštruktívnym nástrojom, ktorý vystavuje pacientov a zdravotnícke organizácie bezpečnostným a zdravotným rizikám. Naša obava je založená na verejne známych bezpečnostných incidentoch, ktoré podkopávajú dôveru v ochranu zdravia a života občanov a súkromia zdravotných údajov jednotlivca:

– Slovenskej republike unikli údaje všetkých testovaných na COVID-19
https://digitalportal.sk/incident-roka-unikli-udaje-testovanych-na-covid-19/
– V marci 2019 Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA varovalo, že počítačoví hackeri prostredníctvom Bluetooth môžu ľahko získať prístup k niektorým implantovaným pripojeným kardiostimulátorom, manipulovať s nimi a ohroziť život pacienta.
https://cdn.stmarytx.edu/wp-content/uploads/2020/10/Study-of-Wireless-Security-Attacks-on-Medical-Devices.pdf
– Výskumníkom sa podarilo prebrať kontrolu nad niektorými bezdrôtovými inzulínovými pumpami a systémami na monitorovanie glukózy.
https://cdn.stmarytx.edu/wp-content/uploads/2020/10/Study-of-Wireless-Security-Attacks-on-Medical-Devices.pdf

Bližšie informácie v Európskej iniciatíve občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“

https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-nasich-udajov/navrh-19

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitalne-udaje-a-sluzby-tykajuce-sa-zdravia-europsky-priestor-pre-udaje-tykajuce-sa-zdravia/F3294213_sk

opendata_feedback_sk
Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1073404066905712/
Pridajte svoj názor