Európska Komisia chce počuť Váš hlas – globálne zdravie

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Globálne zdravie – nová stratégia EÚ

O iniciatíve: V rámci tejto iniciatívy sa vypracuje nová stratégia v oblasti globálneho zdravia s cieľom reagovať na zmeny v geopolitike a posilniť vedúce postavenie EÚ v tejto oblasti.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 3 je to 27 Jún 2022 – 19 September 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Globalne-zdravie-nova-strategia-EU_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie je veľmi znepokojené touto iniciatívou. Zdôrazňujeme, že globálna komunita by mala vynaložiť maximálne úsilie na pochopenie, prevenciu a riešenie zdravotných hrozieb súvisiacich s vystavením RF EMP a na zachovanie zdravého životného prostredia, ktoré je kľúčové pre zdravie ľudí.

Pred elektrosmogom sa nedá ujsť! V ohrození sú VŠETCI! Ani bohatstvo nás neochráni! Iba spoločná obrana pred zlými rozhodnutiami.

Normou pre človeka má byť prirodzené prostredie, bez akejkoľvek civilizačnej záťaže. Čokoľvek chceme oproti tomuto stavu zmeniť, malo by to prejsť prísnym posúdením a nastavením limitov, ktoré sú neustálekontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované. Proces prísnej kontroly funguje napr. u liekov, ale hoci aj u cigariet, či alkoholu. Vie sa o ich väčšej či menšej škodlivosti a sú prísne nastavené kritéria, pre koho je to nebezpečné a neodporúčané (deti, tehotné ženy) a u koho je to tolerované po zvážení vlastného rizika, pričom je o tom dostatočne informovaný, ale najmä: každý má možnosť voľby. Pri žiarení možnosť voľby nie je.

Európska únia by mala odporučiť členským štátom zakomponovať do ich medicínskych smerníc aj diagnostiku EHS podobnnú akú vypracovali v rakúsku Österreichischen Ärztekammer:

slovenská verzia: www.elektrosmogazdravie.sk/rakuska-smernica/
anglická verzia: www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/docs/OAK_guideline_en.pdf
nemecká verzia: www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/docs/OAK_guideline_de.pdf

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.sk
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13208-Digitalne-zrucnosti-zlepsenie-ich-dostupnosti/F3335369_sk

globalhealth

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1130984871147631/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/sk/novinky/have-your-say-global-health

Pridajte svoj názor