Európska Komisia chce počuť Váš hlas – Hodnotenie zdravotníckej technológie

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Hodnotenie zdravotníckej technológie – procesné pravidlá posudzovania a riešenia konfliktov záujmov

O iniciatíve: Táto iniciatíva sa týka riešenia konfliktov záujmov pri klinickom hodnotení novej zdravotníckej technológie. Stanovujú sa v nej vykonávacie pravidlá, ktorými sa má zabezpečiť, aby sa hodnotenie novej zdravotníckej technológie na úrovni EÚ vykonávalo nezávisle a nestranne, a to bez konfliktu záujmov.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 29 máj 2024 – 26 jún 2024

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13751-Hodnotenie-zdravotnickej-technologie-procesne-pravidla-posudzovania-a-riesenia-konfliktov-zaujmov_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu a súhlasí, že v zdravotníctve, ako aj vo vede všeobecne, by nemal existovať konflikt záujmov.

V rámci prebiehajúcej iniciatívy Európskej komisie s názvom “Biela kniha – Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?” sa spomínajú výzvy spojené s pokročilými digitálnymi technológiami, ako je napríklad telemedicína. Cieľom je umožniť lekárom poskytovať starostlivosť pacientom na diaľku rýchlo a bezpečne. Vidíme tu však veľký priestor pre možný konflikt záujmov. Preto navrhujeme, aby v dotazníku, ktorý je súčasťou prílohy, bola zahrnutá otázka o prepojení s telekomunikačným sektorom.

V súčasnosti pozorujeme významný konflikt záujmov v oblasti vplyvu rádiofrekvenčného žiarenia na zdravie obyvateľstva. Tento problém sa týka nielen bežného života, ale aj používania zdravotníckej technológie. Prístroje generujúce rádiofrekvenčné polia sa bežne používajú v medicíne, napríklad rádiové generátory. Viac informácií: Olympus RF Generators.

Európska únia sa rozhodla akceptovať odporúčania len jednej z mnohých vedeckých inštitúcií – ICNIRP, ktorej členovia majú očividný konflikt záujmov. Viac informácií: ICNIRP – Chybné riešenia. Navrhujeme preto dôkladne zvážiť tento problém a prijať opatrenia na zabezpečenie nezávislosti vedeckých odporúčaní, ako to spomíname aj v našej petícii.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.sk
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13751-Hodnotenie-zdravotnickej-technologie-procesne-pravidla-posudzovania-a-riesenia-konfliktov-zaujmov/F3470268_sk

health_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie: https://www.facebook.com/share/p/WJT1k7UpB75XxJ4u/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-health-technology-assessment

Pridajte svoj názor