Európska Komisia chce počuť Váš hlas – médiá

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Ochrana slobody médií v EÚ – nové pravidlá

O iniciatíve: Aktuálny vývoj v krajinách EÚ, ktorý vplýva na vlastníctvo, riadenie alebo prevádzku niektorých médií, poukazuje na rastúce zasahovanie do mediálneho sektora. V pravidlách sa stanoví mechanizmus na zvýšenie transparentnosti, nezávislosti a zodpovednosti za činnosti ovplyvňujúce mediálne trhy, slobodu a pluralitu v rámci EÚ.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 je to 19 September 2022 – 02 Január 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrana-slobody-medii-v-EU-nove-pravidla_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie považuje túto iniciatívu za veľmi nešťastnú. Je pre nás neprijateľný navrhovaný článok 18 bod 1, kde sa píše, že Európska rada pre mediálne služby monitoruje dodržiavanie samoregulačných iniciatív určených na ochranu spoločnosti pred škodlivým obsahom vrátane dezinformácií a manipulácie s informáciami a zasahovania zo zahraničia.

Sme proti tomu, aby sa “dezinformácie” posudzovali jednostranne, pretože vieme, že v súčasnosti sú digitálne inovácie médiami a reklamami propagované nekriticky. Verejná diskusia o možných problémoch neprebieha. Debaty o digitalizácii sú nahradené reklamou.

Európanov sa nikto nepýtal, či chcú, aby ich životy boli úplne digitalizované a riadené algoritmami. V médiách neprebehla objektívna diskusia o výhodach a nevýhodach zavedenia bezdrôtového pripojenia. V súčasnosti je zavádzanie 5G v rukách nevzdelaných politikov a lobistov, ktorí neviedli žiadny dialóg s verejnosťou EÚ.
https://signstop5g.eu/sk/problemy/ohrozovanie-nasho-sukromia

Aj v slovenskej petícii STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku v bode 3 “žiadame informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF – EMP.”
https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrana-slobody-medii-v-EU-nove-pravidla/F3372338_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1199835304262587/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/en/news/have-your-say-media

Pridajte svoj názor