Európska Komisia chce počuť Váš hlas – OEEZ

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Odpad z elektrických a elektronických zariadení – hodnotenie pravidiel EÚ

O iniciatíve: V rámci tejto iniciatívy sa zhodnotí pokrok, ktorý sa dosiahol vďaka tejto smernici. Posúdi sa, či sa plnia ciele a do akej miery sa touto smernicou podporuje obehové hospodárstvo a nakladanie s odpadmi environmentálne vhodným spôsobom, pokiaľ ide o elektrické a elektronické zariadenia.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 2 je to 06 Október 2022 – 03 November 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Odpad-z-elektrickych-a-elektronickych-zariadeni-hodnotenie-pravidiel-EU_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie vníma silnú potrebu ochrany životného prostredia pred odpadom z elektronických zariadení (OEEZ).

Približne 21 % takého odpadu pochádza z počítačov, notebookov, mobilných telefónov, wifi routerov atď. V technologických zariadeniach je niekoľko vysokohodnotných surovín vrátane zlata, striebra, medi a železa. Recykláciou jedného milióna použitých mobilných telefónov možno získať až 350 kg striebra, 15 876 kg medi, 34 kg zlata a 15 kg paládia.
https://theroundup.org/global-e-waste-statistics/

Je hrozné, že v EÚ sa recykluje v priemere len 42,5 % OEEZ. Je potrebné zefektívniť recyklačný systém.

Je dôležité, aby sa jednotlivé cenné kovy, minerály a chemikálie dali získať z použitej elektroniky a potom znovu použiť v novej elektronike. Vzhľadom na rýchlosť a rozsah technologického rozvoja sa výrazne zvýšilo hľadanie zdrojov na výrobu novej elektroniky v EÚ a vo svete. Ťažba kovov a nerastov je deštruktívna pre miestne životné prostredie a príliš často škodí zdraviu miestnych ľudí. Všetka elektronika musí byť ľahko opraviteľná, ľahko recyklovateľná a samozrejme musí mať dlhšiu životnosť.

V požiadavke 13 európskej iniciatívy občanov žiadame do „Akčného plánu nulového znečistenia“ zahrnúť OEEZ, iné odpadové produkty a environmentálne vplyvy ťažby nerastných surovín a vzácnych kovov používaných v elektronických zariadeniach.
https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-zivotneho-prostredia/navrh-13

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Odpad-z-elektrickych-a-elektronickych-zariadeni-hodnotenie-pravidiel-EU/F3353200_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1171841633728621/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/en/news/have-your-say-weee

Pridajte svoj názor