Európska Komisia chce počuť Váš hlas – opeľovače

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com
/groups/694055674840555
/permalink/1063284361251016/

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače – revízia

O iniciatíve: Táto iniciatíva pomôže splniť cieľ Európskej zelenej dohody, ktorým je zvrátenie úbytku opeľovačov do roku 2030, a zabezpečí, aby mohol tento hmyz prinášať aj naďalej neoceniteľný úžitok pre prírodu i ľudí.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 3 je to 17 Marec 2022 – 09 Jún 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-EU-zamerana-na-opelovace-revizia_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Je potrebné chrániť opeľujúci hmyz aj pred rádiofrekvenčným žiarením.

Výsledok metaštúdie je alarmujúci: 72 z 83 analyzovaných štúdií zistilo škodlivé účinky. Výsledok ukazuje, že elektromagnetické polia (EMF) z mobilných komunikácií majú vážny vplyv na vitalitu populácií hmyzu:

– obmedzenia v zmysle smeru,
– znížená schopnosť reprodukcie a plodnosti,
– letargia,
– zmeny dynamiky letu,
– úspešnosť hľadania potravy,
– reakcia rýchlosti,
– v únikovom správaní,
– v narušení cirkadiánneho rytmu,
– blokovanie dýchacieho reťazca a poškodenie mitochondrií,
– nesprávna aktivácia imunitného systému,
– zvýšený počet zlomov reťazcov DNA,
– metabolizmus vrátane pôsobenia na napäťovo riadené vápnikové kanály,
– oxidačný stres buniek

Viac na: https://www.elektrosmogazdravie.sk/ziarenie-mobilneho-telefonu-a-smrt-hmyzu/

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-EU-zamerana-na-opelovace-revizia/F3265828_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1063284361251016/
Pridajte svoj názor