Európska Komisia chce počuť Váš hlas – Stratégia EÚ pre mládež

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Stratégia EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 – priebežné hodnotenie

O iniciatíve: Cieľom tejto iniciatívy je vyhodnotiť celkovú účinnosť a výkonnosť stratégie, jej efektívnosť, relevantnosť, súdržnosť a pridanú hodnotu EÚ.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 2 je to 23 September 2022 – 21 Október 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-Strategia-EU-pre-mladez-na-roky-2019-2027-priebezne-hodnotenie_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie hodnotí Stratégiu EÚ pre mládež veľmi kriticky.

Podporovať sociálne cítenie by malo byť pre všetky skupiny, nie len pre niektoré vybrané skupiny, teda aj pre skupinu elektrosenzitívnych ľudí. Mladí ľudia by sa mali naučiť, že používanie bezdrôtového pripojenia je to isté ako fajčenie – expozícia zasahuje aj do vášho okolia.

Jednou z politík EÚ pre mládež je „Zdravie a blaho mladých ľudí“. Ale mladí ľudia nie sú vzdelaní, ako bezpečne používať moderné technológie. Je to ako keď sa dieťa hrá s nožom. Musíme ho naučiť, ako ho bezpečne používať, aby neublížilo sebe ani iným. To isté platí pre bezdrôtové produkty.

Množstvo medicínskych výskumov potvrdzuje, že digitálne technológie možno prirovnať k digitálnym drogám. Deti sa pomerne skoro učia závislosti a cez obrazovky získavajú dopamín a adrenalín. Znižuje sa potreba stretávať sa tvárou v tvár, chodiť von, športovať. Modré svetlo má tiež škodlivý vplyv na mozog. K týmto skutočnostiam pridajte fakt, že väčšina autorít (či už inštitúcií alebo rodičov) si vôbec neuvedomuje, že bezdrôtové žiarenie tiež poškodzuje zdravie dieťaťa.

Naučme deti a tínedžerov, že každá technológia môže byť užitočná, no má aj svoje nevýhody. Je nevyhnutné vzdelávať o nástrahách bezdrôtových technológií. Dobrým príkladom dospelých sa deti aj nepriamo vzdelávajú. Je potrebné podporiť diskusiu o začlenení preventívneho prístupu do národných učebných osnov ministerstiev školstva a zdravotníctva.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-Strategia-EU-pre-mladez-na-roky-2019-2027-priebezne-hodnotenie/F3348640_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1159282631651188/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/sk/novinky/have-your-say-youth-strategy

Pridajte svoj názor