Európska Komisia chce počuť Váš hlas – Údaje vozidla

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Prístup k údajom, funkciám a zdrojom vozidla

O iniciatíve: Moderné vozidlá majú funkcie, ktoré umožňujú zhromažďovať širokú škálu údajov, ktoré vozidlá generujú pri jazde. Touto iniciatívou sa stanovujú podmienky prístupu k takýmto údajom generovaným vo vozidle a podmienky ich používania.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 3 je to 29 Marec 2022 – 02 August 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Pristup-k-udajom-funkciam-a-zdrojom-vozidla_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Zákazníci si neuvedomujú, aké množstvo osobných údajov sa skopíruje do konzoly auta hneď, ako sa k autu pripojí akýkoľvek smartfón. Autá zhromažďujú viac údajov ako naše smartfóny, a ak má vozidlo zabudované internetové pripojenie, tak ich aj zdieľa tretím stranám. Vytvorí sa celkový spotrebiteľský profil a cestujúci môžu vidieť cielenú reklamu na „sedadlo vodiča alebo spolujazdca”.
https://www.telenav.com/blog/why-in-car-advertising-works

V Tesle sú zabudované kamery v každom vozidle. Neustále filmujú svoje okolie a tieto údaje posielajú na servery spoločnosti. Čo sa stane s údajmi potom, zostáva nejasné. V júni 2022 na to zareagovala berlínska polícia a zakázala policajtom používať Tesly.

Žiadame:

  • Transparentnosť údajov: Spotrebitelia potrebujú vedieť, aké údaje ich auto generuje, uchováva a odosiela.
  • Dátová suverenita: Vodiči musia mať možnosť jednoducho vypnúť spracovanie a zdieľanie údajov.
  • Bezpečnosť údajov: Na ochranu spotrebiteľov musí byť IT bezpečnosť zaručená počas celej životnosti pripojeného vozidla.
  • Sloboda výberu: Vodiči by sa mali rozhodnúť, kto získa prístup k údajom o ich vozidle.
  • Sloboda voľby: Zákazníci by mali mať možnosť vybrať si vozidlo bez pripojenia do internetu.

Ľudia nechcú v autách špiónov!

Chceme chrániť občanov pred zvyšujúcou sa kyberkriminalitou uplatňovaním zásady minimalizácie údajov na zber cez bezdrôtové pripojenie.
https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-nasich-udajov/navrh-20

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Pristup-k-udajom-funkciam-a-zdrojom-vozidla/F3332140_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1106465930266192/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/en/news/have-your-say-access-to-vehicle-data

Pridajte svoj názor