Európska Komisia chce počuť Váš hlas – vesmírny program

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Strednodobé hodnotenie vesmírneho programu

O iniciatíve: Vesmírny program EÚ je rozdelený do niekoľkých komponentov: Galileo a EGNOS (Európska geostacionárna navigačná prekryvná služba) pre satelitnú navigáciu, Copernicus pre pozorovanie Zeme, Space Situational Awareness (SSA) pre sledovanie vesmíru a GOVSATCOM pre satelitnú komunikáciu a horizontálne opatrenia ako CASSINI (podpora podnikania). 

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 12. Október 2023 – 9. November 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13948-Mid-term-evaluation-of-the-Space-Programme_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Nariadením EÚ o vesmírnom programe (EÚ) 2021/696 sa ustanovil vesmírny program EÚ na roky 2021 – 2027.

V politickom kontexte iniciatívy sa píše : „ Nariadenie o vesmíre podporuje využívanie vesmírnych údajov a služieb na vývoj aplikácií s pridanou hodnotou, ktoré sa stali nenahraditeľnými v živote Európanov, napríklad pri používaní mobilných telefónov alebo navigačných systémov v automobiloch, presnom poľnohospodárstve alebo pri monitorovaní životného prostredia.

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie sa obáva rizika pre únik dát, ktoré by bolo spojené s nepretržitým pripojením k viac-menej rovnakej sieti. V prípade hacknutia budú ohrozené všetky údaje. Dôležité služby môžu byť vypnuté na dlhšie obdobie bez možnosti rýchlej opravy. To by mohlo zahŕňať životne dôležité zariadenia, ako je riadenie vodných čerpadiel a plavebných komôr, riadenie dopravy, elektrárne, zásobovanie vodou atď. Navrhujeme, aby bol prístup k sieti káblový a rozdelený na menšie spravovateľné jednotky, ktoré neohrozia bezpečnosť, zabezpečenie a prevádzkovú spoľahlivosť životne dôležitých systémov.

V politickom kontexte iniciatívy je napísané: Vesmírny program podporuje vesmírny priemysel a podporuje vedúce postavenie Európy v oblasti kozmických technológií . Podporuje podnikanie a konkurencieschopnosť, podporuje začínajúce podniky a prevratné inovácie, aby sa zabezpečilo, že európsky vesmírny ekosystém zostane centrom sveta.

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie si myslí, že vedľajšie účinky intenzívneho využívania vesmíru by sa mali dôkladne zvážiť skôr, ako sa podporia veľké aktivity. Už teraz vidíme vážne obavy súčasných užívateľov vesmíru. Zatiaľ sa však nepodnikli žiadne kroky na prešetrenie tohto problému. Myslíme si, že je potrebné, aby medzinárodné vesmírne právo riadne regulovalo všetky aktivity rôznych krajín vo vesmíre. Tento právny základ je potrebný na zabezpečenie bezpečnosti a kontroly vplyvu na životné prostredie.

Myslíme si, že Európa by sa nemala zapájať do týchto pretekov a mala by byť lídrom v rešpektovaní hodnôt ľudskosti. Preto žiadame EÚ, aby vyzvala na okamžité zastavenie vypúšťania megakonštelácií telekomunikačných satelitov na celom svete, kým sa nedosiahne uspokojivé posúdenie ich vplyvov na životné prostredie a následné obmedzenie/zákaz umelých konštelácií.

V nariadení sa uvádza, že Vzostup kvantových počítačov pridáva ďalšiu hrozbu. … kvantové počítače budú schopné dešifrovať obsah, ktorý je momentálne zašifrovaný. Iniciatíva European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI)10 sa snaží vyvíjať odolné kryptografické systémy

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie si myslí, že toto „ …sa snaží vyvíjať“ neznie bezpečne, ale skôr ako reklama a prázdne sľuby. Príliš často sme videli, že hackeri sú v popredí a že verejné a súkromné ​​siete môžu byť vážne ohrozené únikmi zdravotných údajov, osobných identifikačných čísel, údajov poisťovní a mnohých ďalších.

Musí sa zaviesť zásada minimalizácie objektov vo vesmíre, ktorá obmedzí nasadenie na nevyhnutné účely, ktoré budú prospešné pre ľudstvo a nie pre obchod a preteky.

NESÚHLAS S OSTATNÝMI POLITIKAMI ÚNIE uvádzame len stručne: Satelity majú životnosť len 10 rokov, vedci požadujú pokojnú oblohu, usmernenia o dlhodobej udržateľnosti vyžadujú vyhýbanie sa škodlivej kontaminácii, komerčné služby nesmú predchádzať najlepším záujmom občanov a zásade predbežnej opatrnosti. Satelity sú náročné na zdroje, poškodzujú ozónovú vrstvu a znečisťujú životné prostredie.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13948-Mid-term-evaluation-of-the-Space-Programme/F3440510_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie: https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1386213972291385/?mibextid=oMANbw

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-space-programme/

Pridajte svoj názor