Európska Komisia chce počuť Váš hlas – výrobky pre deti

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Bezpečnosť výrobkov pre deti (okrem hračiek) – požiadavky v rámci európskych noriem

O iniciatíve: Súčasné normy pre ďalšie výrobky určené na starostlivosť o dieťa (okrem hračiek) sú založené na ustanovení z roku 1997, ktoré je zastarané. Komisia má preto v úmysle tieto bezpečnostné požiadavky aktualizovať.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 4 je to 05 August 2022 – 02 September 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12841-Bezpecnost-vyrobkov-pre-deti-okrem-hraciek-poziadavky-v-ramci-europskych-noriem_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu, no sme sklamaní z veľmi povrchného riešenia oblasti žiarenia v kapitole 25 prílohy. Táto kapitola musí byť rozpracovaná podrobnejšie.

Súčasné predpisy sa zaoberajú ochranou obyvateľstva len pred termálnymi účinkami a nie pred všetkými biologickými účinkami pri dlhodobom pôsobení rádiofrekvenčného žiarenia, ktoré pôsobí na deti viac ako na dospelých. Bezpečnosť nebola vedecky potvrdená a porušuje sa zásada Európskej únie neuplatňovaním princípu prevencie a princípu predbežnej opatrnosti.

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie v petícii v bode 1d vyzýva slovenskú vládu stanoviť prísnejšie limity, ako sú 22 rokov staré odporúčania EÚ a znížiť tieto nové limity na stotinu pri deťoch.
www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

Navrhujeme podobné požiadavky zaviesť aj na európskej úrovni.

Bezdrôtové žiarenie číha na deti všade, dokonca aj počas spánku – inteligentné plienky, vysielačky a monitory a kamery. Rodičia si ani neuvedomujú, čo všetko je zdrojom a v akej intenzite. Požadujeme uprednostňovať výrobky bez žiarenia a všetky bezdrôtové výrobky pre deti riadne označovať ako zdroj škodlivého elektrosmogu značkou “skupina 2B možný karcinogén podľa WHO”.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12841-Bezpecnost-vyrobkov-pre-deti-okrem-hraciek-poziadavky-v-ramci-europskych-noriem/F3333031_sk

childsproducts_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1117338489178936/

Pridajte svoj názor