Európska Komisia chce počuť Váš hlas – vysokorýchlostný internet

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Vysokorýchlostný širokopásmový prístup na internet v EÚ – revízia pravidiel

O iniciatíve: Cieľom pravidiel Únie týkajúcich sa vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia (smernica 2014/61/EÚ) je umožniť rýchle internetové pripojenie v celej EÚ prostredníctvom zníženia súvisiacich nákladov.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 je to 27 Február 2023 – 16 Máj 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Vysokorychlostny-sirokopasmovy-pristup-na-internet-v-EU-revizia-pravidiel_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie je veľmi znepokojené touto iniciatívou a dokumentom Návrh nariadenia.

Nesúhlasíme s článkom 3 bod 1: “Subjekty verejného sektora, ktoré vlastnia alebo kontrolujú fyzickú infraštruktúru, musia na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vyhovieť všetkým odôvodneným žiadostiam o prístup k tejto fyzickej infraštruktúre …
Týmto spôsobom sú miestne miestne zákony prebité a priemysel môže nastaviť akýkoľvek druh zariadenia bez ohľadu na to, čo občania chcú.

Súhlasíme s článkom 8 bod 1: “Všetky budovy na mieste koncového používateľa vrátane prvkov v spoločnom vlastníctve, novopostavené budovy … sa vybavia optickou fyzickou infraštruktúrou v budove až po koncové body siete, ako aj optickým vedením v budove.
Káble znižujú spotrebu energie, zvyšujú bezpečnosť dát, poskytujú stabilné internetové pripojenie a nevyžarujú škodlivé EMF žiarenie.

Nesúhlasíme s článkom 8 bod 2 a 3: “Všetky novopostavené viacbytové domy … sa vybavia prístupovým bodom.
To je v rozpore s právom na fyzickú integritu. Ľudia nie sú informovaní ani nedávajú svoj súhlas so žiarením z prístupových bodov. EÚ musí rešpektovať právo každého človeka na duševnú a fyzickú integritu podľa článku 3 Charty základných práv Európskej únie a chrániť ľudské zdravie, súkromie a bezpečnosť.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Vysokorychlostny-sirokopasmovy-pristup-na-internet-v-EU-revizia-pravidiel/F3394270_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1272726730306777/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/en/news/have-your-say-high-speed

Pridajte svoj názor