Graf intenzity EM poľa z BTS

Spravili sme časozberné meranie základňovej stanice mobilnej siete jedného operátora v Bratislave, ktorá emituje všetky dnes fungujúce generácie signálu (teda 2/3/4/5G) – pri 5G je však prevádzka ešte pomerne slabá, preto je potrebné brať tento údaj s rezervou.

Na prvom grafe je znázornený súvislý 24 hodinový cyklus prevádzky počas pracovného dňa. Z grafu sa dajú veľmi pekne vyčitať hneď 3 fakty:

  • rozloženie záťaže (prevádzky) počas jednotlivých fáz dňa
  • veľkosť pomeru intenzity emitovaného EM poľa, v závislosti na prevádzke
  • mierny pokles intenzity EM poľa medzi 23h večer (vidno schodík nadol) a 7h ráno (vidno schodík nahor), kedy je pokles výkonu v režime LTE800 5-násobný
Parametre: 
Vzdialenosť od stanice je zhruba do 100 m, horizontálne v priamom laloku, vertikálny úklon je asi 30°. Intenzita sa pohybuje okolo 5 mW/m², so špičkami počas prevádzky do 5-násobku tejto úrovne, teda 25 mW/m². Na základe týchto údajov je možné vypočítať celkový vyžarovaný výkon stanice, čo predstavuje 1.9 - 7.3 kW. 

Druhý graf je identický s prvým grafom (rovnaká lokalita/podmienky), avšak s vyhodnotením metódou RMS (priemerovaním prevrátených štvorcov), ktorá sa bežne používa v hygienických meraniach. Môžete si všimnúť jasný rozdiel v celkovej intenzite, nakoľko táto metóda priemeruje výkonové špičky s intervalmi bez signálu (bežné u digitálnych komunikačných modulácií). Zhusťovanie impulzných špičiek (na hornom grafe) zvyšuje úroveň intenzity expozície (na dolnom grafe). Tiež je jasne čitateľná minimálna výkonová hladina, pod ktorú expozícia neklesá.

graf
Pridajte svoj názor