Hodnotenie globálnej emisnej stopy IKT: Trendy do roku 2040 a odporúčania

autori Lotfi Belkhir a  Ahmed Elmeligi
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X
https://www.semanticscholar.org/paper/Assessing-ICT-global-emissions-footprint…

V tomto dokumente sa zameriavame na hodnotenie globálnej uhlíkovej stopy celého odvetvia IKT vrátane podielu hlavných spotrebiteľských zariadení, dátových centier a komunikačných sietí a porovnanie s celkovými celosvetovými emisiami skleníkových plynov. Zistili sme, že relatívny príspevok IKT by mohol vzrásť zo zhruba 1–1,6% v roku 2007 na viac ako 14% do roku 2040. Naša štúdia tiež zdôrazňuje príspevok inteligentných telefónov a ukazuje, že do roku 2020 by stopa inteligentných telefónov prekonala stopy stolových počítačov, notebookov či displejov. Príspevok ku uhlíkovej stope narastá aj v prípade dátových centier.

spotreba

Článok je zverejnený aj na www.dolezite.sk

Pridajte svoj názor