ITAPA 2020

Časť programu 15:15 – 17:00: Vysokorýchlostná konektivita pre rozvoj priemyslu a spoločnosti (PARTNER PANELU: ORANGE SLOVENSKO)

Ako prichádza 5G na Slovensko

Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR

Spolu s MIRRI pripravujeme stratégiu, ako pomôcť operátorom. Chceli by sme operátorom poskytnúť štátnu optiku na báze open access network – optika “po kostol bez poslednej míle”. Pri budovaní residenčnej optiky by mohol štát pomôcť operátorom.

V2X. Cesta do budúcnosti?


Rafał Jaczyński, Huawei

Je problém, keď človek zrazí človeka, ale máme oveľa väčšiu averziu voči tomu, keď stroj zrazí človeka. Na zabezpečenie bezpečnosti musia autá medzi sebou komunikovať (V2X). Nevýhody súčasných bežných snímačov z auta (ADAS)
   – zlá viditeľnosť pri zlom počasí
   – nevidí za roh
   – chýba 3D hĺbka pohľadu, v prípade viacerých semaforov za sebou auto nerozozná, ktorý je bližšie

V2X+ADAS spolu predídu 96% dopravných nehôd (22 000 životov v EU za rok)

itapa2020

Národný plán širokopásmového prístupu a broadbandové ciele Slovenska


Radoslav Repa, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI)

Dôležitosť ultra-rýchleho internetu vidíme zvášť v dobe pandémie. Preto je cieľom SR do roku 2030 prístup 100% domácností a subjektov ku gigabitovému pripojeniu. Technologická preferencia je optické káble (najkapacitnejšie a najkvalitnejsie aké existuje z fyzikálneho hľadiska)

Z výsledkov mapovania je zrejmé, že komerčný sektor nepokryje všetky adresy. Štát bude intervenovať len v oblastiach zlyhania trhu (odhad 59% územia) formou dotovania operátorov.

Diskusia

Ivan Marták, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Je možnosť využiť elektrické stĺpy, sú použiteľné na ťahanie optiky nad zemou namiesto zakopávania (je to rýchlejšie a lacnejšie). Hoci pri podvešanej majú 25 rokov životnosti a zakopávané majú 50 rokov životnosti a viac.

Budeme konfrontovaní s novým inštitútom, ktorý sa volá Univerzálna služba (každý občan má právo na internet v predpísanej kvalite v určitej cenovej dostupnosti).

Zvýšenie bezpešnosti a priechodnosti na cestách je paradoxne dané možnosťou udržať ľudí doma, aby nemuseli cestovať za prácou, mohli sa dištančne vzdelávať a pod. To prispeje k bezpečnosti ďaleko vyššou miekou ako autonómne vozidlá.

Optika pokrýva milión domácností, ale len polovica ju využíva, druhá polovica používa satelitné pripojenie, ADSL…

Telekomunikácie majú strategickú hodnotu pre štát, a teda 4G a 5G sú veci, ktoré by sa mali diať vo verejnom záujme.

Frekvencie nad 26GHz majú krátky dosah, preto nebudú na strechách budov, ale nízko, možno na verejnom osvetlení

Peter Čapkovič, Orange

Veľmi zjednodušene – človek niekde nad 600Mbit/s prestáva vnímať rozdiel v rýchlostiach. Musíme byť k sebe úprimní a povedať, že tieto rýchlosti vedia doručiť aj 4G. Bežný človek na svojom mobile pravdepodobne ani nezbadá, že je na 5G (postrehne milisekundové rozdiely).

Bez masívnej optiky nebudeme mať funkčné 5G. Je potrebné, aby ruka v ruke s týmto išla flexibilná legislatíva, či už na pôde stavebných povolení ako aj flexibilná regulačná politika.

Rafał Jaczyński, Huawei

Prenos dát je obmedzený fyzikálnymi zákonitosťami, a nemôže ísť rýchlejšie ako svetlo. Preto ak chceme znižovať oneskorenie (latenciu) k 1 milisekunde medzi autom a aplikáciou/serverom, budeme musieť posunúť aplikáciu bližšie k používateľom – vybudovať hromadu malých súkromných cloudov bližšie k staniciam. Milisekundové oneskorenie je ale dôležité hlavne pri auto-auto komunikácii.

Pridajte svoj názor