Koceľova ulica, Bratislava

Obyvatelia Koceľovej ulice v Bratislave bojujú za odstránenie vysielača na susednej streche.

2002
Orange dostal povolenie postaviť GSM vysielač na streche protiľahlej bytovky. Anténny systém vysielača je v rovnakej výške, ako okná obytného domu stojaceho oproti.

2004
Obyvatelia ulice spísali petíciu.

Bratislavské noviny – Čitateľka Viera: Z vysielača na susednej streche ochorel môj muž a ja tiež!
https://www.bratislavskenoviny.sk/nasa-tema/56278-tip-od-vas-citatelka-viera-z-vysielaca-ochorel-moj-muz-a-ja-tiez

27. 9. 2018
Obyvatelia v zastúpení pani Viery podávajú žiadosť o odstránenie vysielača na mestskú časť Bratisalva – Ružinov a na MDV SR, ktorú však ministerstvo postúpilo na mestskú časť Bratisalva – Ružinov.

Vyjadrenie Ružinova na žiadosť:

  • podľa §66 zákona 351/2011 o elektronických komunikáciách “podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti
  • Vami konštatované poruchy zdravia je potrebné potvrdiť Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.
  • V súvislosti so zákonom o elektronických komunikáciách, s poľutovaním uvádzame, že tým, že zákonodarca zákonom povýšil verejný záujem primárne nad všetky ostatné okolnosti, v tomto prípade nad zdravie ľudí bývajúcich v okolí vysielača a jeho prípadného žiarenia, je mestská časť Bratislava-Ružinov prakticky bezmocná a nemá žiadne právo zasahovať do zákonných práv spoločností poskytujúcich takéto elektronické služby.
  • Odporúčame obrátiť sa na súd, aby vyslovil, že vysielač je zdraviu nebezpečný.

Odpoveď stavebného úradu Ružinova na postúpenú žiadosť:

  • Nakoľko predmetná stavba je právoplatne povolená, stavebný úrad nemôže nariadiť jej odstránenie.
  • Stavebný úrad uvádza, že stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a vyžarované elektromagnetické pole podľa hygienickej správy, vypracovanej spoločnosťou I.T.A Telecom SLovakia s.r.o. v marci 2014, neprekračuje povolené normy.

Odpoveď MDV SR:

  • žiadosť sme postúpili, ale podľa nás je všetko v poriadku, kým to je v rámci oficiálnych limitov.

Príbehy z iných obcí nájdete na stránke:
https://www.dolezite.sk/clanky/problemy-v-obciach

Pridajte svoj názor