Nehmotný toxín – elektrosmog

Informačná éra a digitalizácia prináša novodobé riziká súvisiace so znižovaním kvality životného prostredia v dôsledku pribúdania tzv. nehmotných toxínov. V tomto článku sa budeme venovať hlavne umelo vytvoreným elektromagnetickým poliam (EMP), alebo stručne elektro-smogu.

Keď sa hovorí o toxínoch v tele, tak si predstavíme určitú záťaž v tele, ktorá negatívne ovplyvňuje organizmus. Rozpoznávame dve hlavné skupiny toxínov : hmotné a nehmotné.

Je mnoho poznatkov o hmotných toxínoch, ktoré sú všeobecne známe. Medzi ne patria biologické látky – niektoré vírusy a mikroorganizmy, teda živé toxíny (napr. baktérie, huby, kvasinky, plesne, parazity a prípadne produkty ich metabolizmu), tiež aj chemické látky – formaldehydy, rozpúšťadlá, prchavé organické zlúčeniny, pesticídy, zmäkčovadlá, spomaľovače horenia, tiež rôzne častice, vlákna alebo plynné skupenstvá nebezpečných prvkov, napr. azbest alebo radón.

K nehmotným toxínom patria : napr. stres, emócie, traumy, ovplyvňovanie (manipulácie), rôzne neprirodzené fyzikálne typy žiarenia.

Pozrime sa na problém z pohľadu biológie. Každá živá bunka má elektrostaticky “nabitú” membránu, teda membránový elektrický potenciál, teda komunikuje s okolitým prostredím (výmena látok) pomocou iónov. Bunky obsahujú tisíce mitochondrií známe aj ako bunkové elektrárne. Mitochondrie tiež obsahujú membrány.

Bunkové membrány ovplyvňuje elektromagnetické silové pole z okolia. Každá živá bunka je zároveň vysielačom a anténou, reaguje na EMP z priestoru. Táto schopnosť interakcie s okolím je potrebná pre život bunky. Na prirodzené EMP sa časom ľudstvo adaptovalo – uvádzame príklady prirodzených EM polí / žiarení:

  • Ľudským okom viditeľné svetlo – vďaka nemu vidíme
  • Magnetické pole Zeme – používajú niektoré zvieratá na orientáciu (vtáky, včely)
  • Infračervené žiarenie (termálne) – vďaka nemu vnímame kontaktné alebo sálavé teplo/chlad, avšak poniektoré živočíchy ho vedia vnímať aj nadiaľku
  • Prirodzené rádioaktívne žiarenie a kozmické žiarenie – ide o reliktné (zostatkové) žiarenie z vesmíru, ktoré nás všade na Zemi obklopuje
  • Atmosférické elektromagnetické aktivity pochádzajúce z výbojov zo Slnka a z výbojov v zemskej atmosfére, kde napríklad rezonanciou medzi zemským povrchom a ionosférou vznikajú tzv. Schumannove rezonancie

Tieto polia majú rôznu intenzitu. V súčasnej dobe je však obrovským problémom, že tieto prirodzené polia sú prebíjané všade prítomným umelým elektrosmogom vyrobeným človekom. Vzniká používaním rôznych elektrotechnických zariadení, ako sú mobily, vysielače pre telekomunikačné siete, elektrické vedenia a ostatná infraštruktúra, počítače, domáce spotrebiče, atď.

Vplyv týchto umelých elektromagnetických polí na organizmus je potrebné presne zhodnotiť a stanoviť všetky vplývajúce parametre: intenzitu, frekvenciu, moduláciu, polarizáciu a ďalšie.

Elektrosmog má dopad aj na prírodu. Dramaticky ubúda hmyzu. Včely následkom elektrosmogu produkujú málo medu, vyhýbajú sa rádiofrekvenčnému elektrosmogu a rozvodom vysokého napätia. Rastliny pod vplyvom elektrosmogu napríklad vysychajú.

Rozdelenie účinkov žiarenia:

  • tepelný / termálny účinok – zohrievanie tkaniva
  • netepelný účinok – oxidačný stres buniek, poškodenie mitochondií a nervových tkanív, následné poškodenie srdca, mozgu a všetkých tkanív pracujúcich na elektrických impulzoch

A čo je podstatné? Je veľmi dôležité, v akom východiskovom stave organizmus absorbuje ďalšie negatívne žiarenie z prostredia.

Hlava dieťaťa má tenkú kosť lebky, žiarenie ľahšie preniká do mozgu ako u dospelého človeka. V mäkkom tkanive dochádza k ovplyvňovaniu napäťovo riadených membránových kanálov a ku zmenám v toku iónov. Pri vyšších intenzitách elektromagnetických polí môže byť tiež narušená hematoencefalická bariéra: ktorá vytvára základ pre vznik neurologické diagnózy – ADHD, demencie a ďalšie neurodegeneratívne choroby.

Elektrosmog ako nehmotný toxín môže spôsobovať nádory – leukémiu, nádory pŕs, nervové problémy, choroby prostaty a ďalšie choroby. Rádiofrekvenčné žiarenie, ktoré používajú aj mobilné telefóny, bolo klasifikované v triede 2B, čo je vyhodnotené ako podozrivý karcinogén. S poškodením mitochondrií úzko súvisí poškodenie metabolizmu cukru, tukov, bielkovín s následným kardiovaskulárnym problémom. Elektrosmog spôsobuje mužskú a ženskú neplodnosť a tiež narušenie spánkového rytmu. Dalo by sa pokračovať vo výpočte rizík a poškodení. Táto problematika je rozsiahla.

V záujme ochrany zdravia je veľmi dôležité oboznámiť sa s týmito rizikami a správať sa zodpovedne. Je najvyšší čas myslieť na ochranu a vedome sa starať o svoje zdravie. Ak nie je možné úplne sa vyhnúť riziku, je potrebné aspoň eliminovať vplyv rizikových elektromagnetických polí. Dôležité je vzdelávanie, vyhľadávanie si nových poznatkov a informácií aj na internete.

Naše občianske združenie, ktoré vzniklo hlavne kvôli ochrane ľudí pred škodlivosťou prostredia, hľadá spôsoby a cesty, ako ľuďom poradiť, pomôcť, pretože podľa Ústavy SR (čl. 44 ods. 1), „každý má právo na priaznivé životné prostredie.“ Je to len na Vás, či sa k nám v našich snahách pridáte a spolu vybudujeme lepšiu, ohľaduplnejšiu a vzdelanejšiu spoločnosť, ktorej sme súčasťou.

Autor: iVan Demovič

Pridajte svoj názor