Nezodpovedané otázky na VÚS BB

Oslovili sme Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici s otázkami, na ktoré nám však odmietli odpovedať.

  1. Aký je oficiálny postoj VÚS BB k uvoľneniu limitných úrovní expozície v súčasnej vyhláške MZ SR 534/2007 Z.z. na 2 az 10 W/m2? Pred rokom 2004 sme mali prísnejšie limity – maximálne 0,1 W/m2 podľa vyhlášky 123/1993 Z.z. a tiež max. 0,01 W/m2 podľa Hygienického predpisu 40/1976.

  2. Aký je oficiálny postoj VÚS BB k tomu, že Vami vypracovaná nová metodika vychádzajúca z požiadaviek platných európskych noriem na vyhodnocovanie expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu je po lobingu operátorov kvôli obavám z vyšších nárokov na spracovanie a objektivizáciu iba odporúčaná? 
    https://zive.aktuality.sk/clanok/147727/odbornik-z-vyskumneho-ustavu-spojov-ako-sa-meria-vyzarovanie-mobilnych-sieti/
    Metodika vyšla vo vestníku MZ SR 4.10.2019
    https://elektrosmog-info.voxo.eu/video/VestnikMZSR-2019-38-42.pdf

  3. VÚS BB zostrojuje mapu intenzít EMP, ktorá zatiaľ zahŕňa len zopár lokalít. Dalo MDV SR objednávku na pokračovanie tohto projektu? https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/interaktivna-mapa-emp

  4. Na podklade infozákona č. 211/2000 Z. z. (http://vus.sk/O-Nas/poskytovanie-informacii/informacie-vseobecne.php) žiadame o sprístupnenie podrobností z merania. Napríklad o mieste, o čase, výškový údaj, fotodokumentácia presnej polohy, apod. Ak tieto údaje máte, prečo ich ministerstvo nezahrnulo do zverejneného projektu?
Pridajte svoj názor