Ochrana životného prostredia a klímy pred dopadmi digitalizácie

5G je „energetický žrút“. Ekologická stopa digitálnej ekonomiky ani zďaleka nie je riešením klimatických problémov, dokonca s 5G by dosiahla svoj vrchol.

Podľa priemyselných správ spotreba energie z bezdrôtových zariadení a sietí porastie exponenciálne. Spotreba energie bezdrôtových zariadení porastie do roku 2030 o 160% a 5G zvýši globálne emisie CO2 o približne 250 megaton.

Podľa projektu The Shift Project: „Spotreba energie informačných a komunikačných technológií (IKT) sa každoročne zvyšuje o 9%. Tento rast je možné obmedziť na 1,5% ročne prechodom na triezvy digitálny postup. Digitálny prechod tak, ako sa v súčasnosti realizuje, sa na globálnom otepľovaní viac podieľa, ako mu pomáha predchádzať. Potreba konať je preto naliehavá.“

Environmentálna stopa digitalizácie enormne vzrástla a bude rásť aj naďalej. Napríklad došlo k prudkému nárastu streamovania filmov vo vysokom rozlíšení. Ultra HD vyžaduje desaťkrát viac dát ako HD rozlíšenie a pri väčšom množstve dát sa vyžaduje viac energie.

RIEŠENIE:

Znížiť obrovskú spotrebu elektrickej energie spôsobenú digitálnymi komunikačnými technológiami tým, že sa v akčnom pláne pre Európsku zelenú dohodu uprednostnia drôtové a nízkoenergetické riešenia.

A čo obrovské plytvanie surovinami?

Každý smartfón obsahuje viac ako 1000 látok so svojím vlastným energeticky náročným dodávateľským reťazcom produkujúci toxický odpad, ktorý predstavuje hrozbu pre životné prostredie.

Okrem súčasného zavádzania technológie 5G s obrovským množstvom káblov a antén, zavedenie miliárd bezdrôtových zariadení pripojených k 5G (ako sú domáce spotrebiče, hodinky, oblečenie, plienky, rolety) do nášho každodenného života rozšíri konzum, technologickú zastaranosť a elektroniku, čo je ťažko recyklovateľný elektronický odpad.

Tiež sú extrémne vysoké environmentálne náklady na „upgradovanie“ na nové zariadenie alebo nový program, ktorý si často vyžaduje nový počítač a nové periférne zariadenia, z ktorých každé stelesňuje energiu a toxíny.

Správa OECD z roku 2018 Výhľad globálnych materiálových zdrojov do roku 2060 uznáva úlohu digitalizácie pri exponenciálnom náraste vyťažených zdrojov (minerály a kovy vzácnych zemín). Správa predpokladá zdvojnásobenie globálneho využívania primárnych materiálov medzi dneškom a rokom 2060. Zvýšilo by to aj znečistenie a vyčerpanie vôd, ničenie biotopov, odlesňovanie a vysušovanie, čo by malo vplyv na flóru/faunu a ľudské zdravie.

RIEŠENIE:

Do „Akčného plánu nulového znečistenia“ zahrnúť „odpad z elektrických a elektronických zariadení“ (OEEZ) a environmentálne vplyvy ťažby nerastných surovín a vzácnych kovov používaných v elektronických zariadeniach.

energyuse
Pridajte svoj názor