Otvorený list riaditeľke LIDL

Vážená pani generálna riaditeľka Zita Szlavikovics,

sme občianske združenie pôsobiace na území Slovenska s cieľom dbať na zdravie našich spoluobčanov. Naše zameranie je chrániť občana pred škodlivým vplyvom nadmerného elektromagnetického žiarenia.

Boli sme opakovane upozornení Vašimi zamestnancami a požiadaní o technickú pomoc ohľadne zdraviu poškodzujúceho vplyvu náhlavnej súpravy určenej na dorozumievanie sa medzi zamestnancami predajne. Sťažnosti sa týkali hlavne neutíchajúcej bolesti ušného aparátu až bolestí hlavy spôsobujúce migrény. Bolo nám povedané, že Vaše interné predpisy nedovoľujú slúchadlá z hlavy zamestnanca odložiť. (Fotozábery sú na konci listu.)

Urobili sme teda náhodné merania certifikovaným prístrojom na meranie elektrosmogu pri hlave zamestnanca a hodnoty dosahovali 1000 násobky netepelnej biologickej normy. Pri celodennom používaní je to veľmi vysoká kumulácia elektrosmogu, ktorým je mozog ožarovaný.

Rozhodli sme sa preto Vás požiadať o spoluprácu a súčinnosť pri ochrane zdravia človeka (zamestnanca) a bezpečnosti pri práci. Prosíme o poskytnutie technického listu daného produktu. Súčasne by sme Vás chceli požiadať o súhlas umožniť nám v niektorej Vašej predajni natočiť video o používaní týchto zariadení na hlavách zamestnancov. Pri jeho nakrúcaní by sme merali intenzitu elektomagnetického žiarenia na pracovisku za prítomnosti Vami určeného zástupcu spoločnosti. Na meranie by sme použili profesionálne certifikované meradlá. Naše združenie by zabezpečilo odborné vyhodnotenie predmetných meraní a výsledky Vašej spoločnosti následne môžu poslúžiť k posúdeniu situácie na pracovisku, príp. na prijatie opatrení.

Sme presvedčení, že aj Vám záleží na zdraví Vašich zamestnancov a že zistiť skutkový stav na pracovisku vyhodnotíte ako prvoradý záujem na ich ochranu zdravia a našu ponuku na spoluprácu prijmete.

Vážena pani generálna riaditeľka, ďakujeme za reakciu a prípadnú ústretovosť. Tešíme sa na spoluprácu v prospech zdravia človeka.

S úctou a pozdravom

9. 10. 2023
predsedníčka Petra Bertová Polovková
v mene členov Elektrosmog a zdravie, o.z.
info@elektrosmogazdravie
www.elektrosmogazdravie.sk
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

sluchadla
Pridajte svoj názor