Preambula

My zodpovední občania

poukazujúc na riziká spojené s nízkofrekvenčým a rádiofrekvenčným (NF&RF) žiarením,
vychádzajúc z práva na zdravie,
vychádzajúc z práva na prirodzené životné prostredie,
vychádzajúc z práva na súkromie,

v záujme osobnej integrity, ktorá nesmie byť bez nášho súhlasu narušená ani NF&RF žiarením,
v záujme trvalo udržateľnej prírody, včiel a stromov okolo nás,
v záujme slobody,

teda my

  • elektrotechnici, biológovia, právnici, astronómovia, včelári
  • ľudia, ktorí na vlastnej koži pociťujú negatívne účinky NF&RF žiarenia,
  • rodičia, ktorí chcú pre svoje deti zdravé životné prostredie,
  • Slováci žijúci v zahraničí, kde k problematike NF&RF žiarenia pristupujú zodpovednejšie,
  • Slováci žijúci v zahraničí, kde k problému pristupujú ešte benevolentnejšie ako u nás,

usilujúc sa o uplatňovanie vedeckých znalostí v praxi bez propagandy,
oponujúc nasadzovaniu 5G takým spôsobom, akým sa to deje v súčasnosti,
pretože s pokrokom musí ísť ruka v ruke aj zodpovednosť,

uznášame sa na týchto výhradách:

§ 1

Súčasné limity sú nedostatočné. NF&RF žiarenie má aj netepelné účinky, ktoré poškodzujú zdravie ľudí (hlavne detí, tehotných žien, pacientov, seniorov…) ale aj opeľujúci hmyz, zvieratá a rastliny. Tisíce recenzovaných vedeckých štúdií dokazujú, že biologicky škodia už oveľa nižšie intenzity žiarenia.

§ 2

Neexistujú regulácie 5G na ochranu prírody. Narastá množstvo pripojených zariadení, antén a satelitov, ktoré zvyšujú spotrebu energií. Záťažou na životné prostredie je tiež neregulovaná ťažba surovín potrebných na ich výrobu, na konci krátkej životnosti zase odpad. Z urbanizovaných zón sa navyše odstraňuje vysoká zeleň brániaca prenosu signálu.

§ 3

Uvedomujeme si problém s ochranou dát, a tým pádom aj súkromia, bezpečia a z toho vyplývajúcej slobody. 5G mnohonásobne navyšuje tok a zber dát a ľudia si neuvedomujú, až do akej miery. Zvyšuje sa tým riziko kybernetickej kriminality, kšeftovania s dátami, ale aj ich úniku.

Rozhodli sme sa preto založiť občianske združenie Elektrosmog a zdravie
a sľubujeme, že budeme hájiť zdravie, prírodu a bezpečnosť
pred nástrahami korporátneho lobbyngu.

Pridajte svoj názor