Prehľad štandardov rádiofrekvenčného pulzného žiarenia a povedomia o verejnom zdraví

Prehľad napísal Allan Brennan z Írska, spoluorganizátor Európskej iniciatívy občanov „Stop (((5G))) — Zostaň pripojený, ale chránený

 • viac ako 10 rokov pracoval na viacerých seniorských pozíciách v telekomunikačnom priemysle
 • založil dve firmy s bezdôtovými technológiami
 • začas sa hlbšie zaoberať bezpečnostnými predpismi v roku 2017 so zameraním na zdravie detí a znižovania rizík z chronického vystavovania sa Wi-Fi žiareniu

Článok je recenziou na normu ICNIRP z roku 1998 v odporúčaniach EU 1999/519/EC a
EU smernica 213/35/EU o neionizujúcom elektromagnetickom žiarení (ďalej len NIR, non-ionising radiation)

 • WHO neinformuje spoločnosť o pulznom elektromagnetickom žiarení, ktoré je schopné pri nižšej výkonovej intenzite vyvolať negatívne účinky u človeka
 • Taktiež dnes sa vyskytuje kombinácia pulzného a kontinuálneho žiarenia s ďalšímy neg. účinkami
 • Jedným z týchto javov je vytvorenie mechanicko elektromagnetických javov netepleného charkateru, odvodené z interkcií s ľudským tkanivom rovnako ako mechanické zvukové vibrácie
 • Medzi ďalšie problémy patrí poškodenie oka a očnej šošovky, hraničná hodnota na poškodenie oka pritom môže klesnúť až 10 násobne pri použití určitých liečiv
 • Referenčné hodnoty na žiarenie za účelom limitovania sluchového efektu je 10 mJ/kg pre pracovníka v priemysle a 2 mJ/kg pre všeobecnú populáciu
 • Tieto hodnoty hornej dovolenej hranice by aj mali byť merané kontrolnými inštitúciami
 • Na stane 114 ICNIRP referečná tabuľka 6 ale nie je správna tabuľka, pretože tabuľka 6 má údaje z limitov v priemysle a nie pre všeobecnú populáciu ako by mala mať
 • Chýbajúce údaje v tejto tabuľke spôsobujú, že pri štandardných kontrolách žiarenia vo všeobecnej ľudskej populácií nie je sluchový efekt kontrolovaný
 • Tieto hodnoty sluchového efektu neboli merané v EU/UK už viac ako 20 rokov
 • 7.1.1 Medzi mnohé zdokumentované negatívne účinky patria aj zmeny očnej šošovky u zamestnancov v prevádzke s radarovou technológiou organizovanou univerzitou v Gothenburgu,
  kde došlo k zvýšenej hodnote ľudí s očným zákalom, aj u nižších – mladších vekových skupín, ako vo zvyšku populácie
 • 7.2 WHO doteraz neurobila žiadnu informačnú kampaň o rizikách očného poškodenia spôsobenom NIR
 • 7.3 ak by sme mali prerátať hodnoty max. pulzného žiarenia z dostupných zdrojov WHO pre frekvenčné pásma 900 MHz a 1800 MHz pre školy a nemocnice, vyšli by nasledovné čísla
  • EU norma ICNIRP Levels = 4 500mW/m2 (900Mhz) a 9 000 mW/m2 (1800Mhz)
  • Belgicko 96 mW/m2
  • Čile 1 000 mW/m2
  • Izrael 450 mW/m2 pre 900 MHz
  • Taliansko 100 mW/m2 pri dlhodobom vystavení +4 hodiny
  • Turecko 270 mW/m2
 • WHO 2017 kópia databázy, ktorá bola medzitým odstránená z ich stánky, ukazuje na limity elektrického poľa vo V/m, ktoré pri prerátaní na hornú hranicu sluchového limitu prekračujú dovolené hodnoty niekoľkonásobne
 • Pričom jediná krajina, ktorá oficiálne na papieri dodržala tento limit je Turecko 3 V/m pri krátkodobom vystavení žiareniu

Pridajte svoj názor