Príhovor v Jure nad Hronom

Včera sme mali svetový deň včiel.

Včely na celom svete miznú. Nazýva sa to „colony collapse disorder“ – záhada miznúcich včiel. Ide o masívnu stratu kolónií bez známok chorôb a infekcií. Včely jednoducho opustia úle a nedokážu sa vrátiť. Obviňujeme pesticíty. Lenže tie môžu len za časť úhynov. Za druhú časť môže mikrovlnné žiarenie.

Výskumníci z Landau University v Nemecku navrhli jednoduchý experiment. Pripravili osem mini-úľov, každý s približne 8 000 včelami. Štyri z nich boli vybavené stanicou DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) v spodnej časti úľa a ďalšie štyri bez stanice DECT slúžili ako kontrolná skupina. V kontrolnej skupine sa 16 z 25 včiel vrátilo za 45 minút. V prípade úľov vystavených mikrovlnám sa však do jedného úľa nevrátili vôbec žiadne včely a do druhého len šesť.

Mikrovlnné žiarenie nie je bezpečné.
Nie je bezpečné pre včely, ale ani pre naše deti.

Digitalizácia vybavuje školy čoraz viac bezdrôtovými zariadeniami (stolné počítače, notebooky, tablety, digitálne tabule, projektory a tlačiarne), pretože umožňujú pohodlný prístup k internetu. Školy sa stávajú cieľovým trhom pre korporácie, neexistujú žiadne obmedzenia. Štát dokonca cez projekt EDUNET financuje a garantuje určitý minimálny počet Wi-Fi prístupových bodov v priestoroch školy podľa veľkosti školy. Málokto však sponzoruje zakáblovanie školy.

Chceme z našich detí spraviť evolučný pokus? Jožko sa prispôsobí, Marienka nie? Nie je totiž pravda, že sme žiareniu odjakživa vystavení.

Celkový súčet RF EMŽ prichádzajúceho z oblohy a Slnka je 3 μW/m2.

Od zavedenia rádia je Zem stále viac a viac vystavovaná umelým RF EMP. Počas studenej vojny mali západný a východný blok odlišný prístup k ochrane zdravia.

Západný blok nemal limity pre verejnosť.

Východný blok mal prísne limity pre verejnosť, založené na tepelných aj netepelných biologických účinkoch. Sovietska norma bola 10 000 μW/m2 Po roku 1989 sa uvoľnili limity na 50 000 μW/m2.

V EÚ boli limity pre verejnosť prijaté až v roku 1999, sú založené len na tepelných účinkoch a sú 10 000 000 μW/m2

Mikrovlnné žiarenie nie je bezpečné.
Nie je bezpečné pre včely, pre naše deti, ale ani pre našu slobodu.

Údaje o zákazníkoch sú digitálne zlato. Sprostredkovatelia služieb zhromažďujú miliardy a bilióny údajov po celom svete a vytvárajú masívne digitálne profily o každom z nás. Buduje sa Internet vecí (IoT), internet tiel (IoB), internet ľudí (IoP).

Je tiež mimoriadne znepokojujúce, že 70% investícií do 5G sa týka systémov sledovania, vrátane kamier na rozpoznávanie tváre a dronov.

Vďaka 5G je možné budovať Systém sociálneho kreditu. Testovacím mestom je práve teraz Bologna; Ako ďalšia sa plánuje Viedeň; tretí bude v Bavorsku.

5G nie je bezpečné
Nie je bezpečné pre našu slobodu, pre naše deti a ani pre včely

Preto budeme radi, ak aj Vy podporíte európsku iniciatívu občanov
Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“, v ktorej žiadame EÚ, aby prijala také nariadenia, ktoré budú chrániť naše zdravie, životné prostredie a súkromie. Je potrebné nazbierať milión podpisov v 27 krajinách EU.

Popri zmene legislatívy Európskej únie ide aj o zmenu našej slovenskej legislatívy!

www.signstop5g.eu/sk

Oficiálny záznam, príhovor o 5G od minúty 1:21:31

Pridajte svoj názor