Projekt ETAIN

Exposure To electromAgnetic fIelds and plaNetary health

Projekt ETAIN financovaný EÚ s názvom „Vystavenie elektromagnetickým poliam a planetárnemu zdraviu“

Dátum začiatku: 1. júna 2022
Dátum ukončenia: 31. mája 2027
Príspevok EÚ: 6 635 053,00 €
Odkaz: https://cordis.europa.eu/project/id/101057216

Popis projektu

Štúdia s cieľom zistiť, či vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu predstavuje zdravotné riziká

5G a bezdrôtové technológie novej generácie ponúkajú prísľub vyšších dátových rýchlostí, nižšej latencie a zvýšenej konektivity. Existujú však obavy, že tieto technológie by mohli byť škodlivé pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. Milimetrové vlny novej generácie sú absorbované do niekoľkých milimetrov ľudskej pokožky a do povrchových vrstiev rohovky. 

Projekt ETAIN financovaný EÚ má za cieľ objasniť mechanizmy, ktoré sú základom možných biologických účinkov bezdrôtových technológií, so zameraním na ľudskú pokožku a oči. Výskumníci plánujú vyvinúť aplikáciu na meranie rádiofrekvenčného žiarenia absorbovaného ľudským telom. Okrem toho budú skúmať potenciálne negatívne vplyvy na biodiverzitu a kondíciu hmyzu.

Pridajte svoj názor