Smernica Rakúskej Lekárskej Komory (ÖÄK) na diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickým žiarením

Prijaté na zasadnutí medicínskych odborníkov na životné prostredie Regionálnej Lekárskej Komory a Rakúskej Lekárskej Komory dňa 3.marca 2012 vo Viedni.

V prípade nešpecifických zdravotných problémov, pre ktoré nebolo možné nájsť jasne identifikovateľné príčiny, expozícia elektromagnetickým poliam (EMP) by mala byť v zásade vzatá do úvahy ako potenciálna príčina, a to najmä v prípade, že pacient má podozrenie, že práve to môže byť tou príčinou.Odporúčaný postup

  1. História zdravotných problémov a expozícia EMP – zoznam príznakov a ich zmena s časom a miestom. Bez ohľadu na to, či pacient má alebo nemá podozrenie na expozíciu EMP ako príčinu, tieto otázky by mali byť použité.
  2. Vyšetrenie a nálezy – Krvný tlak a srdcová frekvencia, moč, adrenalín, dopamín, serotonín, sliny, kortizol, glukoza v krvi, homocystein, histamin, vitaminy a mineraly…
  3. Meranie expozície EMP – Následujúce aspekty musia byť vzaté do úvahy pri vyhodnocovaní každého merania: dĺžka expozície, expozície v noci alebo počas dňa, vystavenie sa viacerým zdrojom EMP, ďalšie expozície hluku, chemikáliam atď.
  4. Prevencia alebo zníženie vystavenia sa EMP – odpojenie z elektriny všetkých WLAN zariadení a routrov, všetkých el. spotrebičov, prestať používať žiarovky a bezdrôtové telefóny
  5. Diagnostika – Odporúčame, aby bol pre syndróm EMP podľa Medzinárodnej Klasifikácie Chorôb použitý kód Z58.4 (Expozícia žiareniu)
  6. Liečba:
  • zníženie expozície
  • v rámci životného štýlu cvičenie, výživa, spacie návyky, zníženie všeobecného stresu a pracovného stresu
  • anti-oxidačná terapia, stopové prvky, vitamíny, aminokyseliny
  • liečba symptómov, až kým príčiny nebudú identifikované a eliminované
Pridajte svoj názor