Revolúcia alebo evolúcia? Úvahy o 6G

Názov: Revolúcia alebo evolúcia? Technické požiadavky a úvahy smerom k mobilnej komunikácii 6G

7 autorov z Univerzity Kebangsaan Malaysia, Istanbulskej technickej univerzity a Indického inštitútu informačných technológií

Publikované:  20 Január 2022, medzinárodný žurnál Senzors

Odkaz na prehľadový článok po anglicky: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/3/762#

Abstrakt

Očakáva sa, že prísľub extrémne vysokých prenosových rýchlostí (v terabitoch), umelej inteligencie (AI), ultra nízkej latencie, takmer nulovej/nízkej spotreby energie a obrovského množstva pripojených zariadení zvýši konektivitu, udržateľnosť a dôveryhodnosť a poskytne niektoré nové služby, ako napríklad skutočne pohlcujúcu “rozšírenú realitu” (XR), vysoko verný mobilný hologram a novú generáciu zábavy.

V literatúre existuje množstvo renomovaných prehľadových časopisov a bielych kníh o 6G. Hoci každý príspevok načrtol niekoľko prínosov, žiaden komplexný príspevok sa nezaoberá technickými výzvami, nezdôrazňuje potenciálne aplikácie a kľúčové technológie a techniky transmisie. A to je cieľom tohto nášho prehľadu.

Článok je štruktúrovaný takto:

  • V kapitole 2 je zhrnutý vývoj mobilnej bezdrôtovej komunikácie od prvej generácie 1G po 6G.
  • V kapitole 3 sa uvádzajú prípady použitia a aplikácie 6G. Komunikačné systémy doteraz prenášali údaje, ktoré komunikovali s dvoma ľudskými zmyslami, sluchom a zrakom. Jedným z hlavných cieľov 6G je preto prenos údajov súvisiacich s ďalšími ľudskými zmyslami, ako sú hmat, čuch a chuť. Tento prenos ďalších ľudských zmyslov sa vzťahuje na štvrtý rozmer (4D), ktorý umožní komunikačným systémom prenášať ďalšie zmyslové informácie, ako je napríklad znečistenie ovzdušia, hluk a svetlo.
  • V kapitole 4 rozoberajú požiadavky 6G. Napríklad pri prenose 4D videa je potrebné preniesť veľké množstvo údajov v rozsahu terabitov za sekundu, preto sú spolu s vysokou šírkou pásma potrebné inteligentné algoritmy na komprimáciu údajov, napríklad s pomocou umelej inteligencie na predpovedanie ďalšieho postoja tváre.
  • V kapitole 5 sú predstavené technológie rádiového frekvenčného spektra (RF) 6G.
  • V kapitole 6 sú potom uvedené kľúčové technológie umožňujúce 6G a príslušná príprava a implementácia. Ide napríklad o technolótie THz komunikácia, holografické formovanie lúčov (HBF), mMIMO, AI, blockchain a kvantová komunikácia (QC).
  • V kapitole 7 sa uvádza niekoľko výziev 6G, ako napríklad návrh el. obvodov pre 6G zariadenia, THz pásmo má krátky dosah, nové kryptografické techniky.
  • V kapitole 8 sú uvedené budúce smery vývoja technológií 6G.
  • Nakoniec kapitolu 9 uzatvára prehľadový článok.

Dokument preložila pracovná skupina združenia Elektrosmog a zdravie

Pridajte svoj názor